Kopplingsbox Master 6 zoner

Masterenheten styr pumpen och har plats för 6 rumstermostater med individuella ställdon som kopplas till varje slinga på shunten. Finns fler slingor kan antalet platser för termostater/ställdon utökas med Slave-enheter.

  • Masterenhet med pumprelä
  • 6 kanaler
  • 4 lysdioder indikerar status
  • Används mot rumstermostater
Produktbild Artikelnummer EAN RSK Artikeltyp
41275 7350010412755 - 230 V
41285 7350010412854 - 24 V