Featured image for “Fördelare 1 tum Rostfri”

Kvadratmeterpris

För att underlätta offerter och dimensionering så erbjuder vi fasta m2-priser på en rad av våra produkter. Det innebär att vi gör jobbet åt dig, vid ordern avrundar vi rören till jämna rulllängder, beräknar spill, antal anslutnings- kopplingar och tar med allt som behövs för golvet fram till fördelaren, inklusive rörkopplingar 3/4” EuroCone. Det gör det enklare för dig som kund eller återförsäljare att snabbt få en offert och minimerar risken att glömma något. Ritningar över förläggningen ingår kostnadsfritt.
Featured image for “Fördelare 1 tum Rostfri”

Flooré Skiva

Flooré skiva är en fräst EPS skiva med laminerad aluminiumfolie som sprider värmen och gör att rören kan ha ett större avstånd. Skivan monteras och kapas enkelt med en vanlig kniv, alla skivor har färdigfrästa vändspår, 25 och 50 mm skivorna har även diagonala returspår och tack vare vår patenterade lösning med en laminerad aluminiumyta istället för lösa plåtar, så täcker du nästan 100% av rummets yta och får bästa värmespridning. Istället för jämförelsevis endast 70-80%.

Featured image for “Fördelare 1 tum Rostfri”

Ingjuten golvvärme

Vid nybyggnation med välisolerad betonggrund är ingjutning av slangen direkt i betongen en fexibel och enkel väg till varma fötter. Floorés Standardrör är tillverkad av PE-RT som gör den flexibel att jobba med utomhus även på vintern. Flooré Premiumrör är ett multilagerrör med helvsvetsad aluminiumkärna. Kärnan ger röret unika egenskaper som passar väldigt bra till golvvärme. Den helsvetsade kärnan gör röret 100% tätt mot syre, det är inte andra syrediffusionstäta rör som exempelvis PEX eller PE-RT rör. Röret leder också värmen bättre. Hela 20% effektivare kan du räkna med att Premiumröret är.
Featured image for “Fördelare 1 tum Rostfri”

För spårade spånskivor

Våra materialsatser med rör och värmespridande aluminiumplåtar monteras under golvet i en bärande konstruktion av antingen glesreglar som läggs tvärs över golv- bjälkarna eller självbärande golvspånskivor med färdigfrästa spår för golvvärme.

Till plåtarna rekommenderar vi först och främst vårt premiumrör som tack vare sin aluminiumkärna har över 600% mindre längdutvidgning av värmen, vilket är en fördel för att minimera ljud från golvet när röret blir längre när värmen slås på.

Featured image for “Fördelare 1 tum Rostfri”

Golvvärmerör

Flooré erbjuder både golvvärmerör Premium och Standard.

Flooré multilagerrör är vår premiumvariant av golvvärmerör och dess kärna av helsvetsad aluminium gör att röret får en hel del unika egenskaper som passar perfekt till just golvvärme.

Vår standardversion av golvvärmerör är utfört i PE-RT plast. Det är ett material som lämpar sig mycket bra för golvvärme och är väl beprövat med över 35 år av erfarenhet. 

Featured image for “Fördelare 1 tum Rostfri”

Premium

Flooré multilagerrör är vår premiumvariant av golvvärmerör och dess kärna av helsvetsad aluminium gör att röret får en hel del unika egenskaper som passar perfekt till just golvvärme.

Aluminium-mantelns helsvetsning gör röret 100% tätt mot syre som annars kommer in i värmesystemet och med tiden orsakar rost i järndelar.

Längdutvidgningen är mycket mindre än rör utan aluminium, vilket passar perfekt när röret ska byggas in i ett golv där man inte vill ha oönskade rörelser.

Featured image for “Fördelare 1 tum Rostfri”

Standard

Vår standardversion av golvvärmerör är utfört i PE-RT plast. Det är ett material som lämpar sig mycket bra för golvvärme och är väl beprövat med över 35 år av erfarenhet. 

PE-RT är nästa generation golvvärmerör och börjar nu att bli allt vanligare än exempelvis de populära PEX-rören som länge varit standarden i branschen. 

En enklare produktionsprocess och bättre tekniska egenskaper gör PE-RT rören billigare och fexiblare, och dessa kan läggas utomhus även i lägre temperaturer utan att bli helt stela.

Featured image for “Fördelare 1 tum Rostfri”

Golvvärmeskåp

Våra färdigmonterade golvvärmeskåp är kompletta med fördelare och styrning. Vi sköter monteringen korrekt och effektivt i vår fabrik så att du kan fokusera på annat. 

Våra installationsskåp gör att man enkelt kan dölja installationen av golvvärmen. Skåpen är tillverkade i vitlackerad plåt och den invändiga varianten i enlighet med säkervatten föreskrifterna med en tät botten med genomföringar av gummi för golvvärmerören och i botten finns ett urtag så att eventuellt läckagevatten kan ledas till en plats där det snabbt kan upptäckas.

Featured image for “Fördelare 1 tum Rostfri”

Färdigmonterade skåp

Våra färdigmonterade golvvärmeskåp är kompletta med fördelare och styrning. Vi sköter monteringen korrekt och effektivt i vår fabrik så att du kan fokusera på annat. 

Dimensionera antalet utgångar/slingor till 1st per rum eller flera om rummen är större än maxlängden för en slinga. Se tabellen för materialåtgång/maxlängd på sid 9. Slutligen kompletterar du med en termostat för varje rum.

Featured image for “Fördelare 1 tum Rostfri”

Installationsskåp

Våra golvvärmeskåp gör att man enkelt kan dölja installationen av golvvärmen.

Skåpen är tillverkade i vitlackerad plåt och den invändiga varianten i enlighet med säkervatten föreskrifterna med en tät botten med genomföringar av gummi för golvvärmerören och i botten finns ett urtag så att eventuellt läckagevatten kan ledas till en plats där det snabbt kan upptäckas. Skåpen innehåller utrymme för att kunna montera golvvärmestyrning ovanför fördelaren.

Featured image for “Fördelare 1 tum Rostfri”

Fördelare

Golvvärmefördelare innehåller manuella avluftare för systemet & spolningsventiler. De behövs när du lägger golvvärmesystem. De går att dölja snyggt i ett fördelarskåp. Fördelaren gör det möjligt att ha olika temperatur i flera rum eller zoner. Den kopplas i vissa fall till en shunt. I princip kan en fördelare ha hur många utgångar och ingångar som helst.
Featured image for “Fördelare 1 tum Rostfri”

Shuntar

Tillbehöret som är nödvändigt i nästan varje installation är en pump- och shuntgrupp. Denna har till uppgift att:
  • Shunta (reducera) radiatorkretsens varmvattentemperatur till nivåer som är lämpade för golv. Vanligtvis är radiatorvattnet för hett, vilket äventyrar både komfort och golvmaterial. Dessutom riskerar temperaturen på golvytan att överstiga 27°C, vilket strider mot Boverkets byggregler
  • Cirkulera vatten i slingorna. Eftersom vattnet tar lättaste vägen riskerar golvvärmeanläggningar, som inte har en pump- och shuntgrupp, att inte få vattengenomströmning eftersom det mesta då skulle flöda genom radiatorerna
  • Ger möjlighet till att konstanthålla rumstemperaturen.
Featured image for “Fördelare 1 tum Rostfri”

Upp till 24 kvm

Shuntar för styrning upp av enstaka rum upp till 24 kvm. Max två slingor.
Featured image for “Fördelare 1 tum Rostfri”

Rumsreglering

Vi erbjuder både trådlös och trådbunden styrning. Med Floorés Smart Home-sortiment kan du styra golvvärmen via app och lägga till fler smarta funktioner.
Featured image for “Fördelare 1 tum Rostfri”

Smart Home

Spara energi med smarta funktioner. Flooré Smart Home är en komplett, smart styrning av värmen för element och golvvärme men även belysning, värmepump med mera. 5 års garanti och gratis app- och SMS-utskick.