Reglering av vattenburen golvvärme

Regleringen är hjärtat och hjärnan i ett golvvärmesystem. Den gör det möjligt att reglera rumstemperaturen genom att styra flödet och temperaturen på vattnet i slingorna.

För att systemet skall kunna leverera komfortabel värme krävs att regleringen är injusterad efter en korrekt genomförd dimensionering. Kombinationen rätt produkter och en korrekt dimensionering är en förutsättning för ett väl fungerande värmegolvsystem.

Regleringen består av ett antal komponenter som kombineras på ett sätt som motsvarar de behov och önskemål som gäller för just dig och dina förutsättningar. I många fall regleras värmekällan av en givare som styr temperaturen på vattnet efter utetemperaturen. Detta är en förutsättning för att få ett väl fungerande uppvärmningssystem.

De viktigaste komponenterna beskrivs nedan.  I vår guide för golvvärme får du rekommendationer på produkter för reglering beroende på just dina förutsättningar.

GolvvärmeguideVilken golvvärme behöver du?

Shunt FS 36 mini

Pump/shuntgrupp

  • Behövs när golvvärmen ska kopplas på elementrör
  • Cirkulerar vattnet i slingorna
  • Ställer in rätt temperatur på vattnet i slingorna

I de fall värmegolvet kopplas till ett befintligt vattenburet värmesystem, t ex radiatorer, är det nödvändigt att installera en pump/shuntgrupp. Pump/shuntgruppen har till uppgift att dels pumpa vattnet runt i slingorna dels göra det möjligt att blanda vattnet i slingorna med vattnet från värmekällan. På så sätt är det möjligt att alltid ha rätt temperatur på vattnet i respektive slinga. Utan pump/shuntgruppen skulle temperaturen på vattnet bli alldeles för hög. Storlek och utformning på pump/shuntgruppen avgörs av den totala installerade ytan.

Se alla shuntar

Fördelare

Fördelaren

  • Kopplas till en shunt
  • Gör det möjligt att ha olika temperatur i flera rum/zoner

Varje slinga har en ingång och en utgång genom vilka vattnet passerar. Dessa är kopplade till en fördelare som i sin tur är kopplad till pump/shuntgruppen eller direkt till värmekällan. I princip kan en fördelare ha hur många utgångar och ingångar som helst. I praktiken kan det dock vara lämpligare att vid större ytor använda fler fördelare eftersom transportsträckan för vissa slingor kan bli lång. Varje slinga kan ha en egen termostat och eget ställdon som styr flödet i slingan. Det är även möjligt att koppla flera slingor till en och samma termostat. Det är dock inte möjligt att koppla mer än en termostat till en slinga.

Se alla fördelare och tillbehör

Termostat

Termostat

En givare som sitter i rumstermostaten känner av temperaturen i rummet. Rumstermostaten kommunicerar med en kopplingsbox som i sin tur kommunicerar med ett eller flera ställdon. Ställdonet sitter på fördelaren och styr flödet i slingan. Det finns två olika sätt att överföra information om rummets temperatur, trådbunden och trådlös.
Se vår guide för rumsreglering

Trådlös termostat

Trådlös termostat

Information om rummets temperatur överförs via radiovågor. Rumstermostaten kommunicerar med en kopplingsbox som i sin tur kommunicerar med ett eller flera ställdon. Ställdonet sitter på fördelaren och styr flödet i slingan.
Se vår Smart Home produktserieStyr värmen från mobil, dator och surfplatta

Trådbunden termostat

Trådbunden termostat

Information om rummets temperatur överförs med hjälp av en kabel som går från givaren i rummet till shunten. Längden på kabeln påverkar inte funktionen alls. Med en trådbunden överföring kan du placera givaren långt ifrån fördelare/ställdon.
Se våra produkter för trådbunden styrning

Dimensionering

Dimensionering är en beräkning som bestämmer flöde och vattentemperatur i olika slingor. Denna baseras på de förutsättningar som gäller för varje hus. Ex på viktiga faktorer som påverkar dimensioneringen är husets geografiska läge i landet (läget bestämmer husets DUT, Dimensionerad Utetemperatur) och husets isolering. En annan viktig parameter är vilket ytmaterial som läggs ovanpå golvvärmen. Klinker, parkett, laminat el. plastmatta (ett mer isolerat ytmaterial kräver högre temperatur på slingan). Ju noggrannare dimensioneringen görs desto bättre kommer värmegolvet att fungera.