Reglering av vattenburen golvvärme
- golvvärmetermostat, shunt, fördelare och dimensionering

Regleringen är hjärtat och hjärnan i ett golvvärmesystem. Den gör det möjligt att reglera rumstemperaturen genom att styra flödet och temperaturen på vattnet i slingorna. De viktigaste komponenterna kan du läsa mer om nedan. När golvvärmen är lagd är oftast den enda synliga komponenten en golvvärmetermostat. För att systemet skall kunna leverera komfortabel värme krävs att regleringen är injusterad efter en korrekt genomförd dimensionering. Kombinationen rätt produkter och en korrekt dimensionering är en förutsättning för ett väl fungerande golvvärmesystem.

Regleringen består av ett antal komponenter som kombineras på ett sätt som motsvarar de behov och önskemål som gäller för just dig och dina förutsättningar. I många fall regleras värmekällan av en givare som styr temperaturen på vattnet efter utetemperaturen. Detta är en förutsättning för att få ett väl fungerande uppvärmningssystem.

De viktigaste komponenterna beskrivs nedan.  I vår guide för golvvärme får du rekommendationer på golvvärmetermostat, shunt och fördelare för reglering beroende på just dina förutsättningar.

GolvvärmeguideVilken golvvärme behöver du?

Golvvärmetermostat

Termostat för golvvärme talar om för shunt och fördelare vilken temperatur golvet ska ha. Kommunikationen sker lite olika beroende på vilken golvvärmetermostat du väljer. Den trådlösa termostaten kommunicerar med en kopplingsbox som i sin tur kommunicerar med ett eller flera ställdon. Ställdonet sitter på fördelaren och styr flödet i slingan.

Det finns flera olika typer av golvvärmetermostater i vårt sortiment. Den enklaste är analog och har en manuell vridratt för att ställa önskad temperatur. Vår smartaste golvvärmetermostat finns i vår serie Smart Home. Den är trådlös och har flera funktioner inklusive en fuktmätare.

Vi har också en app-styrd golvvärmetermostat som kan endast fjärrstyras som passar bra i offentliga lokaler och lägenheter där man vill eliminera risken för att personer på plats ändrar inställningar. 

Termostat för golvvärme i vår serie Smart home

I sin enklaste form, låter Smart Home-systemet dig att på ett enkelt sätt styra och hantera din uppvärmning var du än befinner dig med hjälp av en app på din smarttelefon, surfplatta eller dator. Styrningen av värme är centralt i ett effektivt Smart Home-system och utgör den största effekten i att minska energikostnaderna. Salus controls smarta termostater är enkla att installera och genom att du får kontroll över uppvärmningen kommer din energiförbrukning att minska och komforten att öka

Oavsett om du har installerat vattenburen golvvärme, vattenburna radiatorer eller direktverkande el så kan du använda Smart Home för att få kontroll på komfort och energianvändning. Samtliga system kan tidsinställas och styras från din smartphone, surfplatta eller dator. Du behöver inte längre värma upp ett tomt hus och du kan komma tillbaka till ett varmt hem. Detta ger komfort och pengar över.

Du installerar golvvärme termostater i de rum du vill kontrollera. Det kraftfulla programmet låter dig sedan skapa exakt de funktioner som du vill ha för att förse ditt hem med trygghet, säkerhet och bekvämlighet. Att reglera rumstemperaturen är enkelt, oavsett om det sker lokalt på termostaten eller på Smart Home-appen. På golvvärmesystem skickas kommandot till en kontrollbox, som öppnar ställdonet för den yta som är reglerad av termostaten. På varje värmesystem kommer värmen att stiga tills den når önskad temperatur för rummet eller ytan i fråga och stängs sedan av. Om temperaturen sjunker något, sätts uppvärmningen igång igen för att upprätthålla önskad temperatur.

Trådlös termostat

Smart Home golvvärmetermostat

Information om rummets temperatur överförs via radiovågor. Rumstermostaten kommunicerar med en kopplingsbox som i sin tur kommunicerar med ett eller flera ställdon. Ställdonet sitter på fördelaren och styr flödet i slingan.
Se våra Smart Home termostaterStyr värmen från mobil, dator och surfplatta

Termostat

Trådlös golvvärmetermostat

Ej Smart Home-serien
En givare som sitter i rumstermostaten känner av temperaturen i rummet. Rumstermostaten kommunicerar med en kopplingsbox som i sin tur kommunicerar med ett eller flera ställdon. Ställdonet sitter på fördelaren och styr flödet i slingan. Det finns två olika sätt att överföra information om rummets temperatur, trådbunden och trådlös.
Se våra trådlösa termostater

Trådbunden termostat

Trådbunden golvvärmetermostat

Information om rummets temperatur överförs med hjälp av en kabel som går från givaren i rummet till shunten. Längden på kabeln påverkar inte funktionen alls. Med en trådbunden överföring kan du placera givaren långt ifrån fördelare/ställdon.
Se våra trådbundna termostater

Visste du att…

I slutet av en rörslinga har vattnet hunnit svalna något. Därför är det bättre att dra början av röret nära yttervägg och fönster så att röret är som varmast där det som bäst behövs.
Shunt FS 36 mini

Pump/shuntgrupp

  • Behövs när golvvärmen ska kopplas på elementrör
  • Cirkulerar vattnet i slingorna
  • Ställer in rätt temperatur på vattnet i slingorna

I de fall värmegolvet kopplas till ett befintligt vattenburet värmesystem, t ex radiatorer, är det nödvändigt att installera en pump/shuntgrupp. Pump/shuntgruppen har till uppgift att dels pumpa vattnet runt i slingorna dels göra det möjligt att blanda vattnet i slingorna med vattnet från värmekällan. På så sätt är det möjligt att alltid ha rätt temperatur på vattnet i respektive slinga. Utan pump/shuntgruppen skulle temperaturen på vattnet bli alldeles för hög. Storlek och utformning på pump/shuntgruppen avgörs av den totala installerade ytan.

Se alla shuntar

Fördelare

Fördelaren

  • Kopplas till en shunt
  • Gör det möjligt att ha olika temperatur i flera rum/zoner

Varje slinga har en ingång och en utgång genom vilka vattnet passerar. Dessa är kopplade till en fördelare som i sin tur är kopplad till pump/shuntgruppen eller direkt till värmekällan. I princip kan en fördelare ha hur många utgångar och ingångar som helst. I praktiken kan det dock vara lämpligare att vid större ytor använda fler fördelare eftersom transportsträckan för vissa slingor kan bli lång. Varje slinga kan ha en egen termostat och eget ställdon som styr flödet i slingan. Det är även möjligt att koppla flera slingor till en och samma termostat. Det är dock inte möjligt att koppla mer än en termostat till en slinga.

Se alla fördelare och tillbehör

Dimensionering

Dimensionering är en beräkning som bestämmer flöde och vattentemperatur i olika slingor. Denna baseras på de förutsättningar som gäller för varje hus. Ex på viktiga faktorer som påverkar dimensioneringen är husets geografiska läge i landet (läget bestämmer husets DUT, Dimensionerad Utetemperatur) och husets isolering. En annan viktig parameter är vilket ytmaterial som läggs ovanpå golvvärmen. Klinker, parkett, laminat el. plastmatta (ett mer isolerat ytmaterial kräver högre temperatur på slingan). Ju noggrannare dimensioneringen görs desto bättre kommer värmegolvet att fungera.