Vattenburen golvvärme plastmatta

Plastmattor

Plastmatta kan inte läggas direkt på golvvärmesystemen. Skivor måste läggas på systemet och dessa kan vara flytande. Det är viktigt att skivorna är tunna och har en bra värmeledningsförmåga så att dessa effektivt kan överföra värmen uppåt, till exempel spånskiveundergolv med minsta tjockleken 10 mm. Värmegolvet kan även tunnspacklas med fiberförstärkt golvspackel (ca 10 mm) före mattläggning. Före spackling måste golvvärmesystemet primas för att förbättra spacklets vidhäftning mot aluminiumfolien. Eftersom inte alla typer av primer vidhäftar mot aluminiumfolie är det viktigt att kontrollera att primern ”flyter ut” och bildar en heltäckande vidhäftande film.

Läggning av plastmatta

När golvvärmesystemet har installerats och tryckprovats är det dags att mattläggning. Golvvärmesystemet skall vara avstängt. Observera: Detta är allmänna rekommendationer vid montering av ytskikt. Vid eventuell avvikelse, följ anvisningar från mattillverkaren eller tillbehören.

Se till att underlaget är:

  • Plant och torrt
  • Rent och fritt från golv- och andra materialrester
  • Att golvskivorna är bra fästa mot underlaget. Om någon skiva lokalt ej sitter fast, sviktar eller orsakar ljud mot underlaget, komplettera med skruv eller liknande.