Allmänna villkor & Leveransvillkor

Flooré AB förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra i ingående komponenter för att ständigt utveckla och förbättra utbudet.
Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar, produktförändringar och färgavvikelser. Vi förbehåller oss rätten att göra prisjusteringar samt justera eventuella prisfel.

Utökat sortiment och beställningsvaror

För större objekt eller speciella behov kan ett stort antal produkter erbjudas, bland annat elpannor och shuntar. Kontakta oss på Flooré AB så lämnar vi offert och förslag på lösning.
Flooré AB förbehåller sig rätten till förändring utan föregående meddelande.

Mottagning av gods

Vid mottagning av gods ska godset kontrolleras och fraktsedeln skrivas på. Synliga skador på emballaget eller saknat gods/kolli ska anmälas omedelbart vid leverans och noteras på kvittensen. Dolda skador ska anmälas till transportören inom 7 dagar samt styrkas med foto på emballage och gods.

Kontrollera att bifogad följesedel överensstämmer med levererat material. Eventuella avvikelser ska anmälas till Flooré AB inom 7 arbetsdagar från mottagningsdatum. Returer eller byte av felbeställt material sker mot 15% returavdrag på fakturerat belopp. Kontakta Flooré AB innan retur av material för snabb och korrekt hantering.

Leveransvillkor

ABM07: Allmänna bestämmelser för köp av varor till yrkesmässig byggverksamhet.

Ansvarig för transporter

Annelie Thid,
Flooré AB
Vildhussens Väg 11
840 13 Torpshammar
Tel: 010-221 64 35
E-post: annelie.thid@floore.se