Vattenburen golvvärme badrum

Floorés produkter fungerar utmärkt när du planerar att lägga golvvärme i badrum.
Värmegolvet spacklas då in i avjämningmassa innan golvet monteras.
Beroende på dina förutsättningar rekommenderar vi två av våra lösningar:

När du renoverar ditt badrum:

Flooré Skiva
Flooré Skiva kan läggas direkt på slätt och bärande underlag. Om du vill ha extra isolering väljer du skivan som är 25 eller 50 mm.
Om du vill hålla nere bygghöjden väljer du den tunnaste skivan som bara är 13 mm.
Fördelar: Lägsta bygghöjd. Snabbast reaktionstid. Enkel installation.

När du bygger nytt badrum:

Flooré Ingjutning
Golvvärmerören fästs direkt på isolering med rörhållarskenor eller ovanpå armering med buntband.
Dessa gjuts sedan in med minst 45 mm betong. Välj mellan Premium eller Standard golvvärmerör.
Skillnaden mellan rören kan du läsa mer om nedan.
Fördelar: Billigaste lösningen vid nyproduktion. Enkel installation. Fäst direkt mot armeringen

Skillnader mellan ingjuten golvvärme och folieklädd skiva

Ingjuten golvvärme är den vanligaste typen av golvvärme vid nybyggnationer av villor där man enkelt och till lägsta kostnad gjuter in golvvärmeslang direkt i husgrunden. Slangen fästs antingen direkt på isoleringen med hjälp av rörhållarskenor eller ovanpå armering med hjälp av buntband eller najtråd. Ingjuten golvvärme innebär hög flexibilitet vid installationen eftersom du enkelt kan lägga slangar under väggar och i olika avstånd. Fördelen med ingjuten golvvärme är att det oftast är ett mer prisvärt val vid själva inköpet.

Flooré Skiva ger en effektivare uppvärmning vilket betyder minskade kostnader på sikt. Skivan leder värmen effektivare och reagerar snabbare vid yttre temperaturväxlingar eller då du ändrar temperaturen på golvvärmen. Golvvärme som är ingjuten har 6-8 timmars reaktionstid. Golvvärmerören ska värma upp hela ingjutningen och du får värme som strålar både uppåt och nedåt. Flooré Skiva behöver endast 45 minuter. Det gör att skivan är överlägsen till exempel på våren och hösten när solen ligger på och värmer golvet.

Vilket golvvärmesystem som bäst passar för golvvärme badrum beror alltså på vad dina förutsättningar är.

Image

Komfortvärme på sommaren

Om underhållsvärme på sommaren önskas, till exempel komfortvärme i badrum, rekommenderar vi en shunt med el-patron. Vår El-shunt FS36 har både trådlös termostat och elvärme för sommaren.

Image

Flooré Golvvärmerör Premium

Premiumrören har ett lager helsvetsat aluminium vilket ger flera fördelar som passar perfekt till just golvvärme:
Röret leder värme 20% effektivare än standardrör.
Värmen leds från insidan till utsidan och är optimalt för golvvärme.
Undvik missljud.
När varmvatten används i rör, utvidgas vanligtvis materialet och skapar missljud. Premiumröret minskar utvidgningen med 600%.
Ingen risk för rost i järndelar.
Röret är 100% tätt mot syre som annars kommer in i värmesystemet och med tiden orsakar rost i järndelar.
Formbar.
Röret håller formen när man böjer det vilket gör läggningen enklare och tar bort behovet av rörbockningsstöd.

Flooré PE-RT golvvärmerör

Flooré Golvvärmerör Standard

Vår standardversion av rör är utfört i PE-RT-plast. Materialet är väl beprövat med över 35 års erfarenhet:
Flexibel även vid låga temperaturer.
Röret kan läggas även utomhus vid kyla utan att bli helt stela.
Prisvärd lösning.
Syrediffusionsspärr hindrar syre att tränga in i röret och med tiden skapa rost på järndelar. Spärren, EVOH, gör att röret bara släpper igenom 0,5 % av den mängd syre som ett rör utan syrediffusionsspärr hade släppt igenom.
Lättarbetad.
Mjukt och böjbart material. Kräver dock rörbockningsstöd vid uppgång till fördelaren.

Bra att veta

Stabilt bjälklag som inte sviktar

När du lägger klinker direkt på värmegolvet är det viktigt att bjälklaget är stabilt och att det inte förekommer svikt i konstruktionen. Om det underliggande golvet sviktar eller rör sig finns det risk för att det uppstår sprickor i fogarna eller att plattorna släpper.

Fästa golvvärmeskivorna

Oavsett typ av utrymme skall Floorés golvskivor vara limmade mot underlaget när du lägger klinker på.

Plattornas storlek

Fixbruket i kombination med plattorna fördelar punktlaster. Dock bör plattorna inte vara mindre än 15x15 cm. För mindre plattor eller mosaik bör en lastfördelande skiva eller ett skikt med fiberförstärkt spackel läggas ovanpå värmesystemet. Avjämningsmassa ovan Floorégolvet kan även användas för att förstärka underlaget innan klinker läggs.

Fixbruk

Valet av fixbruk påverkas dels av vilket stenmaterial som plattorna består av (t.ex. skiffer och marmor kan vara känsliga) samt erfarenheten av plattläggning och hur bråttom det är med att beträda golvet efter läggningen.
Inför val av fixbruk kan dessa ord dyka upp i anknytning till produkterna:
Brukstid - Den tid som fixbruket ligger i rullen (hinken) från det att fixbruket blandas till att det blir obearbetningsbart.
Öppentid - Den tid man har på sig att lägga plattor när fixbruket har kammats ut över ytan.
Justerbar - Den tid plattan kan efterjusteras, räknat från att den satts på fixbruket.

Fixkammens tandning beror på plattans storlek. Fråga din plattleverantör vilken tandstorlek som är lämplig. Vanligtvis används en 8 mm kam, men det är klinkerplattans egenskaper och mått som avgör valet.
Använd alltid maskinvisp när fixbruk eller fogmassa ska blandas.

Att tänka på vid läggning

Efter installation och provtryckning av vattenburen golvvärme i ditt badrum är det dags för läggning av ytskikt.
Ha golvvärmesystemet avstängt. Detta gäller framförallt klinkerläggning eftersom temperaturen påverkar torkningstiden och långtidsegenskaper på fixbrukets och fogmassan.

Observera gärna att detta är allmänna rekommendationer för läggning av ytskikt. Om de allmänna rekommendationerna skiljer sig från tillverkarens, följ då anvisningarna från tillverkaren.
Läs gärna mer om GVKs Branschregler för säkra våtrum.

Se till att värmegolvet är:
• Plant och torrt
• Rent & fritt från golvrester och andra materialrester
• Att golvskivorna sitter väl fästa mot underlaget. Fäst ytterligare med skruv eller liknande om en skiva sitter löst, sviktar eller orsakar ljud mot golvet.

Golvet måste uppfylla BBV, Byggkeramikrådets branschregler för våtrum. Utförlig information om regler för tätskikt, bjälklag, anslutningar, lutningar mot golvbrunn etc. finns att läsa på Byggkeramikrådets hemsida.

Läs gärna mer om GVKs Branschregler för säkra våtrum.

Gör så här:

  1. Kontrollera att bjälklaget uppfyller Byggkeramikrådets branschkrav.
  2. Installera värmegolvet. Värmegolvet skall alltid limmas mot undergolvet i våtrum. Vid golvbrunnen lämnas minst 150 mm som ej beläggs med värmegolvskiva. Där skall golvspackel beläggas så att en hård kant vid anslutningen mot golvbrunnen bildas.
  3. Testa värmegolvet – Röret tryckprovas.
  4. Frilägg golvytan som skall spacklas från väggarna. Detta kan göras med sk kantband av skumplast eller liknande. Eftersom alla betongprodukter krymper vid härdning är det viktigt att golvet kan röra sig från väggen. Annars finns risk för problem med sprickor, vidhäftning och att golvskivorna släpper. Var noggrann med att se till att spackelleverantörernas villkor för rums- och yttemperaturer är uppfyllda.
  5. Rengör värmegolvet med rödsprit (använd inte andra lösningsmedel, dessa kan förtära cellplasten) och applicera outspädd primer. Låt primern torka. OBS! Kontrollera att primern flyter ut och bildar en heltäckande film eftersom inte alla fabrikat vidhäftar mot aluminiumfolie. Se tabell “Primer och avjämningsmassa, våtrum” för val av primer.
  6. OBS! Vid träunderlag oavsett regelavstånd (dock max 600 mm), skall förstärkning av böjstyvhet och åtgärd för att förhindra att fuktrörelser överförs till det keramiska skiktet utföras. Förstärkning kan göras med avjämningsmassa min. 12 mm vid golvbrunn. Armering skall utföras i underkant avjämningsmassan med punktsvetsat stålnät.
  7. Lägg armeringsnätet på värmegolvet. Skarvar omlott.
  8. Applicera avjämningsmassan (spacklet) enligt tillverkarens anvisning. Innan spacklingen påbörjas skall golvtemperaturen kontrolleras så att den uppfyller kravet som föreskrivs av tillverkaren. Vid för låg golvtemperatur finns risk för att spacklets härdningsprocess startar innan krympningen, vilket medför problem med sprickor, vidhäftning och att golvskivorna släpper. Eftersom underlaget inte är sugande är det viktigt att mängden vätska till avjämningsmassan ej överdoseras!
  9. Applicera tätskiktssystem på de spacklade/avjämnade ytorna enligt leverantörens anvisningar.
  10. Använd fästmassa/primer som rekommenderas av tillverkaren/leverantören till det tätskiktssystem ni har valt.
golvvvärme klinker
Golvvärme badrum
Golvvärme trägolv laminat
Golvvarme källare garage