Expertis och avancerad forskning - för att förenkla för dig

Flooré ligger i framkant när det gäller utvecklingen av golvvärme. Den största anledningen till detta är en god expertis och lång erfarenhet tillsammans med den naturliga drivkraften att göra golvvärme tillgängligt för alla.

På 80- och 90-talet var det många skandinaver som ville lägga klinkergolv i sina hem. Problemet var att golven var kalla och obehagliga att gå på och den tidens golvvärme bestod av tidskrävande, ingjuten golvvärme. Vi frågade oss om det verkligen behövde vara så krångligt? Lösningen blev golvvärme som går att lägga på ett befintligt golv, där värmen hamnar närmare ytan och där golvet reagerar snabbare på höjning och sänkning av värmen. Som vi brukar säga:

"Du lägger inte något mellan plattan och kannan då du kokar kaffe"

Därför lägger vi minimalt med material mellan dig och värmen.

Vårt mål är att erbjuda dig den bästa möjliga golvvärmelösningen.

Flooré AB är idag ledande leverantör av vattenburen golvvärme genom byggmaterialhandel i Sverige. Drygt hälften av omsättningen går i dag på export till flera länder i Europa. Vårt mål är att erbjuda den bästa golvvärmelösningen avseende komfort, ekonomi och flexibilitet.

Vår specialitet är en egentillverkad och patenterad golvvärmeskiva för ytmontage.  Systemet bygger på ett utvecklingsprojekt som tog sin fart på Kungliga Tekniska  Högskolan redan 1990. Sedan dess har systemet utvecklats baserat på flera års praktisk erfarenhet ifrån branschen. Flooré Värmegolv består av aluminiumfoliebeklädda  EPS-skivor. Dessa limmas, skruvas, tejpas eller häftas fast direkt på  befintligt bjälklag. Se vår film om hur du enkelt lägger ett värmegolv.

Den låga bygghöjden ger dig stora möjligheter att installera systemet även där det är lite lägre i tak. Den goda värmespridningen ger dig bättre komfort genom snabbare reaktionstid samt bättre ekonomi genom lägre värmeförluster, jämfört med våra konkurrenter.

Sedan 2008 finns produktion och huvudkontor i Torpshammar. Produkterna kan du köpa online och i butik via återförsäljare och byggvaruhandlare över hela Sverige.

Flooré i Europa

Flooré i världen

Floorés produkter kan även köpas via våra internationella distributörer. Flooré säljs både under eget och som en del av andra varumärken.

Säljs under varumärket Flooré

Säljs under annat varumärke