Vattenburen golvvärme trägolv och laminatgolv

Trägolv/laminatgolv och vattenburen golvvärme

Efter att golvvärmesystemet har installerats och provtryckts är det dags att lägga trägolv / laminatgolv.

Se till att värmegolvet är:

  • Plant och torrt
  • Rent & fritt från golv- & andra materialrester
  • Att golvskivorna sitter väl fästa mot underlaget. Om någon skiva ej sitter fast, sviktar eller orsakar ljud mot golvet, fäst ytterligare med skruv eller liknande.

I anknytning till att trä läggs på golvvärmesystem är det extra viktigt att tänka på att följa anvisningar vad gäller rörelsefogar. Golvvärme innebär att träet torkar ut i större grad under eldningssäsongen än i det fall golvvärme inte installerats. Därför är det viktigt att begränsa golvvärmens installerade effekt samt att öka rörelsefogarnas storlek med ca 50% om dessa anges för de fall där golvvärme ej förekommer. Golvvärmen kommer att ge upphov till något större glipor mellan plankor under de torraste vintermånaderna. Anvisningar för hur trägolvet läggs återfinns hos Din golvleverantör.

Vattenburen golvvärme trägolv och laminatgolv

Branschriktlinjer kan laddas ner från Golvbranschens Riksförbunds (GBR) hemsida ­ www.golvbranschen.se i form av en handbok med namnet ”Trägolv på golvvärme” (GBR, utgåva 2005:2). I regel läggs först åldringsbeständig polyetenfolie (s k byggplast med tjockleken 0,2 mm) ovanpå golvvärmesystemet. Polyetenfolien ska uppfylla Svensk Plasts Verksnorm (SPF) 2000/2001. Därefter läggs grålumppapp, airolen (skumplast) eller korksmulepapp. Grålumppapp är att föredra ur energisynpunkt eftersom denna produkt är mindre isolerande än de övriga. Isolerande mellanlägg leder till ökade markförluster, mindre värmeavgivning uppåt och högre systemtemperaturer (vattentemperaturer). Slutligen läggs golvbeläggningen flytande ovanpå de ovannämnda skikten.

Vattenburen golvvärme lamellparkett

Lamellparkett läggs enligt leverantörens anvisningar. Vanligtvis täcks Flooréskivorna med åldersbeständig PE-folie. Därefter läggs grålumppapp. Ovanpå grålumppappen läggs lamellparketten flytande.

Vattenburen golvvärme laminatgolv och click-golv

Vissa laminatgolv är undertill belagda med lumppapp och ångspärr. Trots detta rekommenderas åldersbeständig PE-folie. Följ golvleverantörens anvisningar.

Vattenburen golvvärme massivt trä (golvplank)

Läggningsriktning på träet skall vara sådan att plankriktningen är vinkelrät mot slingans huvudriktning. Träets värmeledningsförmåga är nästan dubbelt så stort i fiberriktningen i jämförelse med radiell riktning. Genom att använda träets egenskaper på det här viset fås en jämnare yttemperatur. Läggningen sker enligt golvleverantörens anvisningar, som generellt beskrivs i avsnittet för Träprodukter.