Vattenburen golvvärme trägolv och laminatgolv

Floorés produkter fungerar utmärkt när du planerar att lägga massivt trägolv eller laminatgolv som golv. Beroende på dina förutsättningar rekommenderar vi två av våra lösningar:

Flooré Skiva

Trägolv kan läggas direkt på golvvärme med Flooré skiva tack vare att skivan har så hög tryckfasthet. Skivan fäster du i underlaget med dubbelhäftande mattejp. Om undergolvet är av trä kan du istället välja att häfta eller skruva fast skivorna.
Fördelar: Lägsta bygghöjd. Snabbast reaktionstid. Enkel installation.

Vattenburen golvvärme trägolv och laminatgolv

Flooré Materialsats till spårade golvspånskivor

Vår materialsats med rör och värmespridande aluminiumplåtar monteras under golvet i antingen bärande glesreglar som läggs tvärs över golvbjälkarna eller självbärande golvspånskivor med förfrästa spår för golvvärme. Därefter lägger du trägolv på golvvärmen. Plåtarna passar i spånskivor från alla kända tillverkare. Materialsatserna kan väljas med Flooré Golvvärmerör Premium eller Standard. Skillnaden mellan dessa kan du läsa mer om nedan.
Fördelar: Passar i spånskivor från alla kända tillverkare. Snabbare reaktionstid än ingjuten golvvärme. 

golvvärme i spårade spånskivor


Att tänka på vid val av trägolv på golvvärme

Lamellparkett

Följ leverantörens anvisningar när du lägger lamellparkett. Parketten lägger du flytande ovanpå golvvärme. Vi rekommenderar att lägga en åldersbeständig PE-folie och grålumppapp mellan golvvärmen och golvet. PE-folien fungerar som en ångspärr och skyddar trägolvet från fukt som tränger upp från golvet. Grålumppappen hjälper till att dämpa stegljud både i själva rummet och eventuell undervåning samt bidrar till en bättre gångkomfort.

Laminatgolv och klickgolv

Följ leverantörens anvisningar när du lägger laminat och klickgolv. Golvet lägger du flytande ovanpå golvvärme. Vi rekommenderar att lägga en åldersbeständig PE-folie och grålumppapp mellan golvvärmen och golvet. Vissa laminatgolv är redan belagda med lumppapp och ångspärr. Trots detta rekommenderar vi att lägga en åldersbeständig PE-folie. Den fungerar som en ångspärr och skyddar trägolvet från fukt som tränger upp från golvet. Grålumppappen hjälper till att dämpa stegljud både i själva rummet och eventuell undervåning samt bidrar till en bättre gångkomfort.

Massivt trä (golvplank)

Följ leverantörens anvisningar när du lägger massivt trägolv, som generellt beskrivs i avsnittet för Träprodukter. Läggningsriktning på träet skall vara sådan att plankriktningen är vinkelrät mot slingans huvudriktning. Träets värmeledningsförmåga är nästan dubbelt så stort i fiberriktningen i jämförelse med radiell riktning. Genom att använda träets egenskaper på det här viset får du en jämnare temperatur på ytan. Trägolv läggs flytande ovanpå golvvärme. Vi rekommenderar att lägga en åldersbeständig PE-folie och grålumppapp mellan golvvärmen och golvet. PE-folien fungerar som en ångspärr och skyddar trägolvet från fukt som tränger upp från golvet. Grålumppappen hjälper till att dämpa stegljud både i själva rummet och eventuell undervåning samt bidrar till en bättre gångkomfort.
Image

Flooré Golvvärmerör Premium

Premiumrören har ett lager helsvetsat aluminium vilket ger flera fördelar som passar perfekt till just golvvärme:
Röret leder värme 20% effektivare än standardrör.
Värmen leds från insidan till utsidan och är optimalt för golvvärme.
Undvik missljud.
När varmvatten används i rör, utvidgas vanligtvis materialet och skapar missljud. Premiumröret minskar utvidgningen med 600%.
Ingen risk för rost i järndelar.
Röret är 100% tätt mot syre som annars kommer in i värmesystemet och med tiden orsakar rost i järndelar.
Formbar.
Röret håller formen när man böjer det vilket gör läggningen enklare och tar bort behovet av rörbockningsstöd.

Flooré PE-RT golvvärmerör

Flooré Golvvärmerör Standard

Vår standardversion av rör är utfört i PE-RT-plast. Materialet är väl beprövat med över 35 års erfarenhet:
Flexibel även vid låga temperaturer.
Röret kan läggas även utomhus vid kyla utan att bli helt stela.
Prisvärd lösning.
Syrediffusionsspärr hindrar syre att tränga in i röret och med tiden skapa rost på järndelar. Spärren, EVOH, gör att röret bara släpper igenom 0,5 % av den mängd syre som ett rör utan syrediffusionsspärr hade släppt igenom.
Lättarbetad.
Mjukt och böjbart material. Kräver dock rörbockningsstöd vid uppgång till fördelaren.

Läggning av trägolv på golvvärme

Efter att golvvärmesystemet har installerats och provtryckts kan trägolv eller laminatgolv läggas. 

När trägolv läggs på golvvärmesystem är det extra viktigt att tänka på att följa anvisningar för trägolvets rörelsefogar. Om detta mått anges för golv utan golvvärme, ska måttet ökas med 50%. Golvvärme innebär att träet torkar ut i större grad och ger upphov till något större glipor mellan plankor under de torraste vintermånaderna, jämfört med ett golv utan golvvärme. 

Se till att värmegolvet är: 

  • Plant och torrt 
  • Rent & fritt från golvrester och andra materialrester 
  • Att golvskivorna sitter väl fästa mot underlaget. Fäst ytterligare med skruv eller liknande om en skiva sitter löst, sviktar eller orsakar ljud mot golvet. 

I regel läggs först åldringsbeständig polyetenfolie (s k byggplast med tjockleken 0,2 mm) ovanpå golvvärmesystemet. Polyetenfolien ska uppfylla Svensk Plasts Verksnorm (SPF) 2000/2001. Därefter läggs grålumppapp, airolen (skumplast) eller korksmulepapp. Grålumppapp är att föredra ur energisynpunkt eftersom denna produkt är mindre isolerande än de övriga. Isolerande mellanlägg leder till ökade markförluster, mindre värmeavgivning uppåt och högre systemtemperaturer (vattentemperaturer). Slutligen läggs trägolvet flytande ovanpå de ovannämnda skikten. 

Branschriktlinjer kan laddas ner från Golvbranschens Riksförbunds (GBR) hemsida www.golvbranschen.se i form av en handbok med namnet ”Trägolv på golvvärme” (GBR, utgåva 2005:2). 

golvvvärme klinker
Golvvärme badrum
Golvvärme trägolv laminat
Golvvarme källare garage