Golvvärmefördelare innehåller manuella avluftare för systemet & spolningsventiler. De behövs när du lägger golvvärmesystem. De går att dölja snyggt i ett fördelarskåp. Fördelaren gör det möjligt att ha olika temperatur i flera rum eller zoner. Den kopplas i vissa fall till en shunt. I princip kan en fördelare ha hur många utgångar och ingångar som helst.

Visar alla 13 resultat