Shuntar

I de fall värmegolvet kopplas till ett befintligt vattenburet värmesystem, t ex radiatorer, är det nödvändigt att installera en shunt. Shuntar pumpar vattnet runt i golvvärmeslingorna och blandar merparten av värmegolvets svala returvatten med inkommande hetvatten från radiatorsystemet. Utan shunt blir temperaturen på vattnet alldeles för hög. Vattenburna värmegolv är så kallade lågtemperatursystem, vilket innebär att framledningstemperaturen är betydligt lägre än vad konventionella radiatorsystem kräver. Storlek och utformning på shuntgrupper avgörs av den totala installerade ytan. I vårt sortiment finns shuntgrupper för upp till 175 kvm.