Tillbehöret som är nödvändigt i nästan varje installation är en pump- och shuntgrupp.
Denna har till uppgift att:

  • Shunta (reducera) radiatorkretsens varmvattentemperatur till nivåer som är lämpade för golv. Vanligtvis är radiatorvattnet för hett, vilket äventyrar både komfort och golvmaterial. Dessutom riskerar temperaturen på golvytan att överstiga 27°C, vilket strider mot Boverkets byggregler
  • Cirkulera vatten i slingorna. Eftersom vattnet tar lättaste vägen riskerar golvvärmeanläggningar, som inte har en pump- och shuntgrupp, att inte få vattengenomströmning eftersom det mesta då skulle flöda genom radiatorerna
  • Ger möjlighet till att konstanthålla rumstemperaturen.

Visar alla 18 resultat