Shuntar

Tillbehöret som är nödvändigt i nästan varje installation är en pump- och shuntgrupp. Denna har till uppgift att:
  • Shunta (reducera) radiatorkretsens varmvattentemperatur till nivåer som är lämpade för golv. Vanligtvis är radiatorvattnet för hett, vilket äventyrar både komfort och golvmaterial. Dessutom riskerar temperaturen på golvytan att överstiga 27°C, vilket strider mot Boverkets byggregler
  • Cirkulera vatten i slingorna. Eftersom vattnet tar lättaste vägen riskerar golvvärmeanläggningar, som inte har en pump- och shuntgrupp, att inte få vattengenomströmning eftersom det mesta då skulle flöda genom radiatorerna
  • Ger möjlighet till att konstanthålla rumstemperaturen.
Featured image for “Shunt FS 175”

Upp till 24 kvm

Shuntar för styrning upp av enstaka rum upp till 24 kvm. Max två slingor.

Produkter - Shuntar

Featured image for “Shunt FS 175”

Shunt FS 175

Shunt för styrning av flera rum upp till 175 kvm. Vår kraftfullaste shunt för större ytor. Kan monteras mot golvvärmefördelare och styra temperaturen i respektive slinga. Lågt installationsdjup, passar i 95 mm vägg/fördelarskåp. Konsol för fristående montage ingår.  
Featured image for “Shunt FS 65”

Shunt FS 65

Golvvärmeshunt med maxbegränsare av temperatur. Monteras mot golvvärmefördelare 1” rostfri. 3/4” Eurocone-anslutningar på primärsidan.
Featured image for “Startpaket BAS”

Startpaket BAS

För att underlätta val av produkter som behövs för att styra en radiator i ett rum, finns startpaket. Använd det här paketet om du vill styra en zon (radiator) i ditt hus. Radiatorn kan fjärrstyras från din smartphone, tablet eller PC, eller lokalt via termostaten. Uppvärmningssystemet kan utökas när som helst genom att lägga till trådlösa termostater och Smarta radiatortermostater (TRV:s) eller Smart Plugs. Man kan uppgradera en befintlig zon eller lägga till flera stycken som alla styrs individuellt genom appen.
Featured image for “El-shunt FS 36”

El-shunt FS 36

El-shunt FS 36 är en komplett shunt för enstaka rum (max 20 m2) där värme önskas året runt. Normalt i vattenburna värmesystem så finns värme endast att tillgå under uppvärmningssäsongen, d v s oktober-april. El-shunten ger en unik möjlighet till att kombinera fördelarna hos både vattenburen och elektrisk värme.
Featured image for “Shunt FS 36 mini”

Shunt FS 36 mini

Shunt för styrning av enstaka rum upp till 24 kvm. Shunt FS 36 Mini är en komplett shunt för uppvärmning av enstaka rum eller mindre ytor som ska hålla samma temperatur. I grundutförandet sker styrning via termostat med kapillärrörsgivare, dvs att anläggningens framledningstemperatur är styrt på basis av utetemperaturen. Shunten har lågt installationsdjup och passar i 95 mm vägg/fördelarskåp. Max 2 slingor.
Featured image for “Shunt FS 65 med termostat”

Shunt FS 65 med termostat

Komplett shunt för enstaka rum med samma temperatur. Styrning via termostat med kapillärrörsgivare. Monteras mot golvvärmefördelare 1” rostfri. Kan förses med Trådlös singelzon termostatpaket (Art. nr 412 63) Kan förses med smart reglering via mobilapp (Art. nr SH-BAS)
Featured image for “Golvvärmeskåp med shunt, färdigmonterat, för inbyggnad”

Golvvärmeskåp med shunt, färdigmonterat, för inbyggnad

Innehåller: Shunt, fördelare, ställdon. Skåpen för upp till 65 kvm och 175 kvm innehåller också kopplingsbox KL08RF. Levereras i skåp komplett med ram och lucka för montering i vägg 95 mm. Skåpet byggs in i väggen och levereras färdigmonterat med de delar du behöver för ditt golv. Skyddar vid eventuellt rörläckage och rekommenderas av försäkringsbolagen. Du vet väl att färdigmonterade golvvärmeskåp även finns med i vår golvvärmeguide? Ange förutsättningar och få en komplett artikellista och rekommenderat pris direkt.
Featured image for “Fördelarskåp för utanpåliggande montering”

Fördelarskåp för utanpåliggande montering

Enkelt installationsskåp som gör att man kan täcka installationen av golvvärmen. Skåpen är tillverkade i vitlackerad plåt och plats finns för att kunna montera golvvärmestyrning ovanför fördelaren. OBS! Detta skåp har öppen botten så det kan endast placeras i vattentätt utrymmen.
Featured image for “Avstängningsventiler”

Avstängningsventiler

Avstängningsventil ¾” EC. För avstängning av tillopp och retur på FS 36 och FS 65. Levereras i par.
Featured image for “Fördelarskåp för inbyggnad i vägg”

Fördelarskåp för inbyggnad i vägg

Våra installationsskåp för golvvärme gör att man enkelt kan dölja installationen av golvvärmen. Skåpen är tillverkade i vitlackerad plåt och den invändiga varianten i enlighet med säkervatten föreskrifterna med en tät botten med genomföringar av gummi för golvvärmerören och i botten finns ett urtag så att eventuellt läckagevatten kan ledas till en plats där det snabbt kan upptäckas. Skåpen innehåller utrymme för att kunna montera golvvärmestyrning ovanför fördelaren.
Featured image for “Trådlöst termostatpaket för en zon”

Trådlöst termostatpaket för en zon

Termostatpaket med trådlös rumstermostat. Information om rummets temperatur överförs via radiovågor. Rumstermostaten kommunicerar med en kopplingsbox som i sin tur kommunicerar med ett eller flera ställdon. Ställdonet sitter på fördelaren och styr flödet i slingan. 868 MHz. Mottagare 230 V, max 5 A. Elektroniskt ställdon (T30NC230).
Featured image for “Korskoppling”

Korskoppling

Om golvvärmen ska anslutas till ett seriekopplat radiatorsystem behövs en korskoppling för att släppa förbi vatten av högre temperatur. Korskopplingen har kulventiler för avstängning av vattnet till shunten.

Featured image for “FS 36 Utbyggnadssats”

FS 36 Utbyggnadssats

Utbyggnadsatsen är en liten fördelare som möjliggör utökning till 2 slingor på en Shunt FS 36 mini. Används med Shunt FS 36 mini eller El-shunt FS 36.