Förutsättningar när du ska lägga golvvärme

Floore golvvärme - passar alla golv och underlag

Golvet UNDER värmegolvet

Det går bra att lägga Flooré golvvärme på alla sorters underlag. De enda krav som värmegolvet ställer är att underlaget ska vara slätt och bärande.

Golvet ÖVER värmegolvet

Flooré golvvärme kan användas under alla sorters golvmaterial. Trä, parkett eller laminat läggs flytande. Sten, keramik eller klinker läggs direkt på. Plattorna ska vara minst 15x15 cm. I våtrum spacklas värmegolvet innan montering av ytmaterial.

Läs mer om läggning av olika ytskikt

Att lägga olika typer av ytskikt på Flooré golvvärme är enkelt. Du kan till exempel lägga klinker direkt på värmegolvet. Läs mer om förutsättningarna och tillvägagångssättet för respektive ytskikt på nedanstående länkar:

Klinker
Plastmatta
Trägolv och laminatgolv
Lägga golvvärme i badrum

Lägga golvvärme

Så här gör du:

Att lägga golvvärme innebär i korthet följande steg:
 • Planera
 • Förbereda underlaget
 • Provlägga skivorna
 • Montera skivorna
 • Skära nya kanaler
 • Rörläggning
 • Provtrycka
 • Lägga ytskikt

Det här behöver du:

Följande verktyg är bra att ha:
 • Brytbladskniv - för att beskära golvskivorna till lämpliga längder.
 • Tapetlinjal – för att få raka snitt på golvskivor
 • Tumstock och spritpenna – för att måtta och markera
 • Tandad limspridare – för att sprida ut limmet på underlaget.
 • Handskar – för att skydda händer från vassa aluminiumkanter
 • Knäskydd – man ”arbetar lågt” och undviker att få avtryck i golvskivorna.

Instruktionsfilm för att lägga golvvärme

Titta gärna på vår instruktionsvideo som visar hur du steg för steg går tillväga när du lägger golvvärme själv.

Planera

Som i alla byggsammanhang är det viktigt att planera installationen innan man sätter igång. Här listas några aspekter som är bra att ta hänsyn till innan arbetet påbörjas:

Var kan eventuell shunt och fördelare placeras?

Om golvvärmerören ska kopplas till ett befintligt system, t ex elementrör (radiatorsystem) så behövs en shunt som ändrar temperaturen på vattnet som går ut i golvvärmerören. Finns radiatorsystemets framledning och retur i närheten? Finns utrymmet tillgängligt och kan slingorna på ett lämpligt sätt dras från shuntgruppen till golvnivå? Finns elanslutning i närheten så att pumpen kan förses med elektricitet? Var kan temperaturgivaren placeras så att denna inte störs av andra värmekällor? Undvik att placera shuntgruppen i sovrum eftersom pumpen kan ge upphov till surrande ljud.

Höjd golvnivå

Flooréskivorna finns både för 12 mm och 16 mm värmerör. De tunnaste skivorna är endast 1 mm högre än röret och de med extra isolering finns med 25 mm eller 50 mm bygghöjd.

Detta plus golvmaterialet kommer att höja golvnivån. Kontrollera om dörrtrösklar och socklar måste bytas eller om dörrblad måste kapas. För våtrum är det viktigt att genomföringar i golv, till exempel toalettsitsens avloppsrör, är högre än den tänkta golvnivån. Tänk på att köksbänkens höjd minskar när du lägger golvvärme vid renovering. När du bygger nytt kök behövs förmodligen inte golvvärme under köksbänkarna. Då kan du istället lägga en golvgipsskiva som har samma höjd som Flooré-skivan.

Hur många slingor kommer att behövas?

Vanligtvis täcker en slinga på ca 65 meter ca 12 m2. Det är viktigt att slingorna är någorlunda jämnlånga. Hur slingorna ska dras kräver en omsorgsfull förprojektering. Fördelen med Flooré är att skivorna kan läggas ut löst innan de förankras mot underlaget. Den rörlängd som behövs för en yta som ska täckas med systemet
motsvarar ungefär 5,2 gånger arean och till det bör läggas till ca 1-2 meter för anslutning mot pump- och shuntgruppen.

Men kom ihåg att när köper golvvärme på över 24 kvm hos oss så ingår ritning och mängdberäkning, så vi hjälper dig med detta. För ytor upp till 24 kvm fungerar våra kit utmärkt.

Hur ska skivorna fästas?

Det golv du planerar att lägga på golvvärmen avgör hur skivorna ska fästas. I torra utrymmen kan träbaserade produkter läggas flytande. Klinker kan läggas direkt på skivorna men det är viktigt att använda rätt fixbruk. För betongunderlag som kan misstänkas vara fuktiga bör ej golvlim användas. Använd sättmetod, t ex flytfix, som produktleverantören rekommenderar i anvisningarna. Läs mer om aktuella fästmetoder i vår installationsanvisning.

Förbereda underlaget

Innan provläggning av skivorna, se till att underlaget är:
 • Plant och torrt.
 • Rent och fritt från golv- och andra materialrester.
 • Stabilt enligt de branschregler som kan finnas för valt ytskikt.

Provlägga skivorna

Bäst blir resultatet om du har gjort en ritning. Speciellt hur återslutning till värmerören kommer till och hur de återgår som retur. Provlägg ”ramsektionerna”, dvs. golv-skivor som löper utmed väggarna. Hela systemet kan läggas löst innan det limmas fast mot undergolvet. Skivorna har ”allt-i-ett”, d v s vändningar och returkanal förfrästa för enkel rördragning.

Skär folien i de kanaler som ska användas. Tryck ner folien i kanalerna med bakänden av skärkniven.

I slutet av en rörslinga har vattnet hunnit svalna något. Därför är det bättre att dra början av slingan nära yttervägg och fönster så att röret är som varmast där det som bäst behövs.

Tips - använd spritpenna!

Använd en spritpenna för att fylla i de vändningar som röret ska ligga i, det gör det enklare att få en översikt. Gör pilar längs kanalerna för rörets riktning. Då är det bara att följa pilarna när rören ska läggas. Rita in var nya kanaler ska skäras ut.

Montera skivorna

Vanligaste sättet att installera skivorna är genom limning. Detta fungerar på samtliga underlag och passar de mest förekommande val av ytskikt och är ett krav när ni väljer klinkers som ytskikt. Vårt golvvärmelim Smart Glue och vanliga golvlim för plastmattor fungerar utmärkt för jämna och torra underlag. Normal limåtgång är ca 0,3 liter per m2. För betongunderlag som kan misstänkas vara fuktiga eller utsättas för fukt i framtiden, bör ej vattenbaserat golvlim användas. Använd istället flytfix, se separata anvisningar för produktval.

Flytfix rekommenderas även till släta underlag när klinkers installeras som ytskikt och produkter används från leverantörerna Alfix, Casco, Kiilto, Schönox och Weber.

Om ett flytande golv (t ex laminat eller parkettgolv) ska läggas som ytskikt kan installation förenklas genom att inte behöver limma skivorna. Använd istället dubbelhäftande mattejp för att fästa skivorna snabbt och enkelt mot undergolvet. För undergolv av trä är häftning eller skruvning ett annat bra och snabbt sätt att installera skivorna.

Både vid limning och häftning bör man börja med att fästa ramsektionerna och arbeta sig mot den fjärde ramsektionen. Lägg skivan på plats, justera och tryck till. Gå försiktigt på golvskivan så att den vidhäftar ordentligt mot underlaget. Om skivorna ”glider” på limmet när dessa har placerats ut, har dessa påförts för tidigt. Låt limmet klibba till sig lite mer. Har limmet torkat för länge påföres ett nytt skikt på det gamla, annars blir vidhäftningen dålig. Använder du flytfix skall skivorna, i motsats till lim, monteras innan fixet torkat. När skivorna är utplacerade, undvik att belasta dem mer än nödvändigt tills fixet eller limmet torkat.

Vattenbaserat golvlim

Appliceras med limspridare, temperaturen skall vara 15-35° C. Arbeta sektionsvis så att det går att beträda golvet utan att trampa i limmet. Börja gärna längst in i rummet. Låt golvlimmet torka tills det är  klibbigt. Detta ger ett bättre hugg när skivorna monteras. Det kan ta mellan 10 minuter och en halvtimme, beroende på underlag och rumstemperatur.

Flytfix

Flytfix appliceras med tandspackel 3-6 mm tandning. Montera skivorna innan fixet torkar. Tänk på att trycka till skivorna även i kanalerna och att överskott av fix, som kommer upp i skarvar mellan skivorna, avlägsnas innan det torkar.

Skära nya kanaler

Det kan bli nödvändigt att lokalt skära en ny kanal för att få ihop anläggningen, speciellt där rören dras ihop för att mötas vid pump och shuntgruppen. Kanalen kan skäras med kniv eller med handfräs.

Markera kanalens tänkta gång med penna. Böjningen på röret får inte vara för skarp. Minsta böjradie för 12 mm rör är 60 mm, för 16 mm rör 90 mm. Skär med kniv eller med fräs, en 12 mm eller 16 mm bred kanal beroende på rördiametern. Avlägsna rester ordentligt. Vik ner aluminiumtejp i kanalen.

Rörläggning

Dammsug värmegolvet och var noga med kanalerna så att dessa är fria från byggrester. Nu ska röret tryckas ner i kanalerna och enklast är om ni är två stycken som gör detta. En som matar ut rör från rullen och en som trycker ner röret i kanalen. Tejpa över stället där röret vänder, samt större glipor mellan golvskivorna. Normalt behövs inte tejp på skarvar mellan golvskivorna. Tejpa ner röret där det sticker upp.

Kontrollera att röret når fram till anslutningen och lägg till en meter.

Rördragning genom vägg

Vid dragning av värmerör genom vägg eller golv bör skyddsrör monteras först. Ni bör vara två personer som utför detta; en som matar fram röret och en som tar emot på andra sidan. Om röret fastnar kan det nämligen vika sig.

Dragning till shunt / fördelare

Minsta böjradie för värmeröret vid 90° är 60 mm för 12 mm röret respektive 90 mm för 16 mm röret.

Provtrycka

När golvsystemet är på plats bör gångstråk i rummet övertäckas med ett skivmaterial, t ex gips, masonit-, spånskiva eller wellpapp, för att skydda systemet tills ytmaterialet monterats.

Innan ytmaterialet monteras skall anläggningen kopplas in och provtryckas av behörig VVS:are. Provtrycket ska vara 1,5 gånger drifttrycket (normalt är denna 1 – 1,5 bar) och hållas i minst en timme. Under tiden skall systemet observeras okulärt. Om möjligt skall provtrycket hållas under hela tiden för montage av ytmaterial.

Lägga ytskikt

När golvvärmesystemet har installerats och tryckprovats är det dags att lägga ytskikt. Golvvärmesystemet skall vara avstängt, framförallt vid läggning av klinker eftersom temperaturen påverkar fixbrukets och fogmassans uttorkningstid och därmed långtidsegenskaper. Observera att detta endast är allmänna rekommendationer vid montering av ytskikt.
Vid eventuell avvikelse mellan rekommendationer, följ anvisningarna från tillverkaren av ytskiktet eller tillbehören.

Se till att värmegolvet är:

 • Plant och torrt.
 • Rent och fritt från golv- och andra materialrester.
 • Att golvskivorna har god vidhäftning mot underlaget.
 • Om någon skiva lokalt ej sitter fast, sviktar eller orsakar ljud mot underlaget, komplettera med skruv eller liknande.
golvvvärme klinker
Golvvärme badrum
Golvvärme trägolv laminat
Golvvarme källare garage