Integritetspolicy

Flooré AB

1     Inledning och syfte

Syftet med denna policy är att säkerställa att Flooré hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR).  Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och samlas in för att kunna hantera kund- och leverantörs-relationer och för att kunna hantera användarnamn och lösenord till våra olika programverktyg så att vi vid behov ska kunna komma i kontakt för programfrågor och marknadsföring av våra tjänster och produkter.

Information samlas också in för att uppfylla olika andra lagliga krav än GDPR som gäller vid aktuell tidpunkt.

2     Personinformation som vi samlar in

De personuppgifter vi samlar in, lagrar och använder är de personer och eventuellt det företag en person företräder är den information som anges på vår hemsida, via email, telefon  eller på annat sätt som är namn, adress, telefonnummer, e-post adress, företagsnamn och vid enstaka fall personnummer.

Vi sparar också information om inloggningar till våra olika programverktyg.

3     Delning av information

Den information som samlas in delas inte till andra än till företagets tjänsteleverantörer inom EU.

Varje personuppgiftsbehandling ska ske enligt följande principer:

  • Laglighet
  • Ändamålsbegränsning
  • Uppgiftsminimering
  • Korrekthet
  • Lagringsminimering
  • Integritet och konfidentialitet

Alla medarbetare ansvarar för att de agerar i enlighet med denna policy.

4.  Dina rättigheter

I enlighet med EU´s dataskyddslagstiftning (GDPR) äger alla personer rätt att när som helst begära:

  • Ett registerutdrag om den personinformation som vi behandlar.
  • Rättelse av felaktiga personuppgifter.
  • Radering, begränsning och behandling av dina personuppgifter.

5.  Uppdatering och ändring

Vår intgritetspolicy kan komma att att från tid till tid uppdateras till det faktiska rättsliga läget. Den senaste versionen ligger publicerad på denna sida www.floore.se/gdpr

Intigritetspolicyn uppdaterades senast 2018-08-16.

Kontakta oss gärna om du har några frågor om vår intgritetspolicy:

info@floore.se