Golvvärmeslang

Flooré golvvärmeslang Alu/PEX

Flooré golvvärmeslang är ett formbeständigt kvalitetsrör som passar alla former av vattenburen golvvärme. Golvvärmeslangen har kapacitet för en arbetstemperatur upp till 95°C och ett arbetstryck på 10 bar.
Multilagerröret består av ett sömlöst svetsat aluminiumrör med ett inre och yttre skikt av tvärbundet polyeten, som kombinerar aluminiumets och plastens fördelar. Aluminiumröret garanterar 100-procentig syretäthet och är formbeständig,
samtidigt som plastlagren minimerar slitage och eliminerar missljud.

Effektiv värmeledning

God värmeledningsförmåga medför att röret lättare överför värmen.

Motståndskraftigt

Ytter- och innerröret är tillverkade av elektron-
stråletvärbundet polyeten. Röret utsätts därför inte för slitage ens vid höga temperaturer och flödeshastigheter.

Dricksvatten och kemiska vätskor

Röret uppfyller de mest krävande toxikologiska och hygieniska specifikationerna. Det lämpar sig 100-procentigt för transport av dricksvatten. Röret är dessutom beständigt mot en rad olika kemiska vätskor.

Temperatur- och tryckbeständigt

Arbetstemperatur upp till 95°C och det högsta
tillåtna arbetstrycket uppgår till 10 bar.

Inga störande ljud

Till skillnad mot rena plast- eller metallrör
uppkommer inga störande ljud som en följd av längdutvidgning, gnissel från utvändig syrediffusionsspärr eller vinande från vattenflödet.

Lång livslängd

Vi lämnar alltid 10 års garanti på fabrikationsfel, men en livslängd på minst 50 år förväntas om röret används i enlighet med de angivna tryck- och tem-peraturspecifikationerna.

Formbeständigt

Röret behåller önskad form efter böjning, vilket underlättar och effektiviserar rörinstallationen.

Rekommendation

Iaktta försiktighet vid montering. Kalibrera/grada skarvens innerkant så att rörkopplingens O-ring inte skadas.