Trådlös kopplingsbox KL08 utan Gateway app-styrning

Steg-för-steg installationshjälp för Flooré Trådlös kopplingsbox KL08 utan Gateway app styrning.

Håll in knappen med den röda cirkeln runtom tills den blinkar.

Om du stöter på problem här finns instruktioner för att nollställa anläggningen i slutet av videon.

Sätt batteriet i termostaten, den startar nu automatiskt upp och visar koder för programvaruversioner och dyl.

Här blinkar nu UFH som står för Under Floor Heating, det kan också stå rAd som står för Radiatorer men då byter du till UFH med ett tryck på pil uppåt då vi ska installera golvvärme.

Vi trycker då på knappen med en bock, vi kallar den ´okej´, det står Join och sedan Pair vilket vi vill göra och trycker okej igen.

Här ser vi nu UU1 som står för vilken kopplingsbox vi arbetar med. Vi har bara en så jobbar alltså med ettan. Vi går då vidare via pil-höger till siffran nere till höger. Den visar vilken av de här 8 slingorna termostaten jobbar emot just nu, som är ettan så vi trycker okej.

Där har vi nu en programmering klar, där vi kan ställa klocka osv, finns i medföljande instruktionspapper.

Här väljer vi via pil vänster att det ska vara en ring runt solen. Då har vi en jämn temperatur inställd för hela dygnet. För att kontrollera att den är programmerad höjer vi temperaturen till nära max(ca 35 grader).

Efter att ha tryckt okej kan vi behöva vänta lite, det tar några sekunder för cykeln, därefter ska de gröna lampan lysa vid slinga1. När vi sedan ställer önskad temperatur exempelvis 20 grader och trycker ok ska lampan släckas.

Upprepa proceduren med termostaten för samtliga slingor.

Vi repeterar med slinga 2.

Sätt i batteriet i termostaten, efter att den visat koderna och kommer till UFH trycker vi okej. När Join övergår till Pair trycker vi okej igen.

Trycker oss vidare till siffran nere till höger som nu ska vara nummer 2.

Därefter okej och bläddra sedan tills du har en ring markerad runt solen för jämn temperatur dygnet runt.

Gå nu upp till nästan max-temperatur och tryck okej. Vänta tills lampan vid slinga 2 tänds.

Sänk sedan temperaturen till önskat, exempelvis 21 grader och se att lampan släcks.

Fortsätt så med samma kommandon tills du programmerat alla termostat du vill ha.

Programmeringen avslutas genom att hålla in samma knapp som vi började med tills den lyser med ett fast sken och du är klar.

Om anläggningen dubbelblinkar går det inte att programmera termostat och den måste nollställas.

Då måste du hålla in knappen med röd cirkel runtom tills den lyser orange, det kommer efter att den blinkar.

Håll sedan in Pair knappen i ca 10 sekunder tills de två andra dioderna blinkar rött en gång varpå du trycker in reset (görs enklast med något smalt) och allt är nollställt.

Mer information: En givare som sitter i rumstermostaten känner av temperaturen i rummet. Rumstermostaten kommunicerar med en kopplingsbox som i sin tur kommunicerar med ett eller flera ställdon. Ställdonet sitter på fördelaren och styr flödet i slingan.