Shuntar till golvvärme

Flooré shuntar

I de fall värmegolvet kopplas till ett befintligt vattenburet värmesystem, t ex radiatorer, är det nödvändigt att installera en shunt.

Shunten pumpar vattnet runt i golvvärmeslingorna och blandar merparten av värmegolvets svala returvatten med inkommande hetvatten från radiatorsystemet. Utan shunten blir temperaturen på vattnet alldeles för hög. Vattenburna värmegolv är så kallade lågtemperatursystem, vilket innebär att framledningstemperaturen är betydligt lägre än vad konventionella radiatorsystem kräver.

Storlek och utformning på shunten avgörs av den totala installerade ytan.

Flooré erbjuder olika shuntar beroende på hur stor yta som ska styras:

Shunt FS 36 mini

Shunt för styrning av enstaka rum upp till 36 kvm

Komplett shunt för enstaka rum med samma temperatur.
Max 3 slingor.

Shunt för styrning av flera rum upp till 90 kvm

Komplett shunt med fördelare för 3, 4 eller 5 slingor. Ger möjlighet att ha olika temperatur i respektive slinga.

Shunt för styrning av flera rum upp till 175 kvm

Vår kraftfullaste shunt för större ytor. Kan monteras mot golvvärmefördelare och styra temperaturen i respektive slinga.