Shuntar till golvvärme

Flooré shuntar

I de fall värmegolvet kopplas till ett befintligt vattenburet värmesystem, t ex radiatorer, är det nödvändigt att installera en shunt.

Shunten pumpar vattnet runt i golvvärmeslingorna och blandar merparten av värmegolvets svala returvatten med inkommande hetvatten från radiatorsystemet. Utan shunten blir temperaturen på vattnet alldeles för hög. Vattenburna värmegolv är så kallade lågtemperatursystem, vilket innebär att framledningstemperaturen är betydligt lägre än vad konventionella radiatorsystem kräver.

Storlek och utformning på shunten avgörs av den totala installerade ytan.

Flooré erbjuder olika shuntar beroende på hur stor yta som ska styras:

Shunt FS 36 mini

Shunt för styrning av flera rum upp till 175 kvm

Vår kraftfullaste shunt för större ytor. Kan monteras mot golvvärmefördelare och styra temperaturen i respektive slinga.

Shunt för styrning av flera rum upp till 65 kvm

Komplett shunt för flera rum. Kan kombineras med fördelare med upp till 10 utgångar med olika temperatur i respektive slinga.

Shunt för styrning av enstaka rum upp till 24 kvm

Komplett shunt för enstaka rum med samma temperatur.
Max 2 slingor.

Featured image for “Golvvärmeskåp med shunt, färdigmonterat, för inbyggnad - Flera rum upp till 65 kvm - Utan styrning”

Färdigmonterade skåp

Våra färdigmonterade golvvärmeskåp är kompletta med fördelare och styrning. Vi sköter monteringen korrekt och effektivt i vår fabrik så att du kan fokusera på annat. 

Dimensionera antalet utgångar/slingor till 1st per rum eller flera om rummen är större än maxlängden för en slinga. Se tabellen för materialåtgång/maxlängd på sid 9. Slutligen kompletterar du med en termostat för varje rum.

Featured image for “Golvvärmeskåp med shunt, färdigmonterat, för inbyggnad - Flera rum upp till 175 kvm - Utan styrning”

Färdigmonterade skåp

Våra färdigmonterade golvvärmeskåp är kompletta med fördelare och styrning. Vi sköter monteringen korrekt och effektivt i vår fabrik så att du kan fokusera på annat. 

Dimensionera antalet utgångar/slingor till 1st per rum eller flera om rummen är större än maxlängden för en slinga. Se tabellen för materialåtgång/maxlängd på sid 9. Slutligen kompletterar du med en termostat för varje rum.

Featured image for “Golvvärmeskåp med shunt, färdigmonterat, för inbyggnad - Enstaka rum upp till 24 kvm med el-shunt”

Färdigmonterade skåp

Våra färdigmonterade golvvärmeskåp är kompletta med fördelare och styrning. Vi sköter monteringen korrekt och effektivt i vår fabrik så att du kan fokusera på annat. 

Dimensionera antalet utgångar/slingor till 1st per rum eller flera om rummen är större än maxlängden för en slinga. Se tabellen för materialåtgång/maxlängd på sid 9. Slutligen kompletterar du med en termostat för varje rum.