Startpaket

Produkter - Startpaket

Featured image for “Startpaket ADVANCED”

Startpaket ADVANCED

För att underlätta val av produkter som behövs för att styra en radiator i ett rum, finns startpaket. Det här paketet är perfekt om du vill styra en enda uppvärmningszon i ditt hus. Zonen kan fjärrstyras från din smartphone, tablet eller PC, eller lokalt via termostaten. Uppvärmningssystemet kan utökas när som helst genom att läggatill trådlösa termostater och Smarta radiatortermostater (TRV:s) eller Smart Plugs. Man kan uppgradera en befintlig zon eller lägga till flera stycken som alla styrs individuellt genom appen.
Featured image for “Startpaket BAS”

Startpaket BAS

För att underlätta val av produkter som behövs för att styra en radiator i ett rum, finns startpaket. Använd det här paketet om du vill styra en zon (radiator) i ditt hus. Radiatorn kan fjärrstyras från din smartphone, tablet eller PC, eller lokalt via termostaten. Uppvärmningssystemet kan utökas när som helst genom att lägga till trådlösa termostater och Smarta radiatortermostater (TRV:s) eller Smart Plugs. Man kan uppgradera en befintlig zon eller lägga till flera stycken som alla styrs individuellt genom appen.