Påfyllning och luftning av golvvärmefördelare

Steg-för-steg-beskrivning – så här fyller du på och luftar en golvvärmefördelare.

Påfyllning av fördelare, görs enklast med vatten in från t.ex. trädgårdsslang och vatten ut till avlopp även den med slang.

Golvvärmefördelaren består av stam för utgående vatten med flödesmätare, och stam för returvatten från slingorna.

Börja med att skruva åt hattarna för returvattnet ordentligt. Då stänger du slingorna.

Skruva av de svarta locken på påfyllningsventilen. Låt båda hänga för tillfället.

[Fäst dem i det undre läget.]

Skruva på kopplingarna. 

Sätt ingående vatten i den övre och utgående vatten i den undre.

När vattnet är på, skruva in locket på påfyllningsventilen, för att öppna så att vattnet kan cirkulera.

Öppna hatten för en slinga åt gången från vilket håll som helst. Låt det spola i ca 5 minuter / slinga. Stäng sedan och öppna nästa slinga. Upprepa tills hela fördelaren är fylld.

Kontrollera att flödesmätarna inte är stängda.

Stäng av vattnet in.

Skruva av locket på den övre påfyllningsventilen för att stänga. 

Gör sedan detsamma med den nedre.

Ta bort slangarna. Skruva därefter loss kopplingarna och skruva dit locket.

Flödesjustering görs när värmesystemet är inkopplat och i drift.

Det görs enligt flödesberäkningen som bifogas när du köper golvvärme.

Mer information: Varje slinga (rör) i ett golvvärmesystem har en ingång och en utgång genom vilka vattnet passerar. Dessa är kopplade till en fördelare som i sin tur är kopplad till pump/shuntgruppen eller direkt till värmekällan. I princip kan en fördelare ha hur många utgångar och ingångar som helst. I praktiken kan det dock vara lämpligare att vid större ytor använda fler fördelare eftersom transportsträckan för vissa slingor kan bli lång. Varje slinga kan ha en egen termostat och eget ställdon som styr flödet i slingan. Det är även möjligt att koppla flera slingor till en och samma termostat. Det är dock inte möjligt att koppla mer än en termostat till en slinga.