Så får du ett sundare och mer allergivänligt hem!

Golvvärme är allergivänligt

Vi vill alla ha ett sunt och friskt hem. Damm, mögelsporer och kvalster påverkar vår hälsa och är inget vi helt kommer ifrån, men vi kan påverka hur mycket som finns i luften omkring oss. En fördel med golvvärme är den jämna värmefördelningen som gör att luften cirkulerar mindre och därmed virvlar det runt färre dammpartiklar.

Den jämnare värmefördelningen som värmegolv erbjuder beror på att det är ett lågtemperatursystem och värmen överförs till rummet via stora ytor med relativt låg temperatur. Detta i motsats till uppvärmingssystem med element som via en liten yta med relativt hög temperatur överför värmen och därmed får luften att cirkulera mera eftersom den varma luften stiger punktvis över elementen. Från ett värmegolv stiger värmen jämnt från hela rummets golvyta.

Mögelsporer, kvalster och bakterier trivs inte heller på ett varmt och torrt golv. Med golvvärme slipper du också dammsamlande element och rör. Så förutom att du kan inreda som du vill utan störande element så förbättrar du din inomhusmiljö.

Läs mer om alla fördelar med Flooré Värmegolv!