Smart plug SPE600

Steg-för-steg installationshjälp för Flooré Smart plug SPE600. Mer information: En fjärrströmbrytare som placeras direkt i ett befintligt eluttag. Den ger dig möjlighet att via din smartphone kontrollera enheten som är inkopplad i fjärrströmbrytaren via Smart Home-appen. Den här produkten måste användas med en Smart Home Gateway.

 • Sätt kontakten i ett ledigt eluttag. När du gjort detta börjar dioden runt knappen blinka kontinuerligt i rött.
 • Öppna appen Salus Smart Home och gå till menyn längst uppe till höger.
 • Välj Utrustning, sedan All utrustning. 
 • Lägg till ny utrustning sedan Sök efter ny utrustning.
 • När du sätter appen i sökläge ska ”Mellanstickskontakt” dyka upp, markera den, tryck anslut utrustning.
 • Döp sedan kontakten till det du själv önskar, tryck nästa och avsluta
 • Dioden runt knappen ska nu lysa grönt.
 • Du kan nu styra det som är inkopplat i fjärrströmbrytaren med din smartphone via Salus Smart Home app
 • Slå på termostaten med ok (bock) knappen.
 • Växla språk till engelska med pil nedåt eller uppåt knapparna. Tryck ok.
 • Gå in i appen, menyn längst upp i högra hörnet,
 • och välj Utrustning, sedan All utrustning och okej. 
 • Lägg till ny utrustning, sedan Sök efter utrustning.
 • Termostatens display ska ha texten ”go to smart home app”
 • Klicka i rutan vid Quantum Rumstermostat i appen och klicka på anslut utrustning.
 • Namnge termostaten och tryck nästa.
 • Avsluta intsllationen i appen.
 • Klicka på termostatens namn, klicka på namnet igen. 
 • Klicka på kugghjulet eller handikonen och välj vad enheten ska styra. 
 • Välj Mellanstickkontakt, nästa, välj därefter värme eller kyla för det namn du angav, tryck Länka.
 • Du får nu frågan i appen om du vill välja ”default schedule”, välj nej och tryck nästa.
 • Välj 24:00 formaterad klocka och slutför konfigurationen.
 • För att testa kopplingen kan du välja att höja temperaturen till ex 30 grader i appen. 
 • Då ska dioden runt knappen lysa grönt. Sänk därefter till önskad temperatur.