Montering Shunt FS 36 mini

Steg-för-steg installationshjälp för Flooré Shunt FS 36 mini.
Mer information: När golvvärme kombineras med radiatorer behöver vattentemperaturen till golvvärmen reduceras. Shunten sänker temperaturen och cirkulerar vattnet. Shunt FS 36 mini är en komplett shunt för enstaka rum med samma temperatur.

Fyllning och luftning av golvvärmesystem med shunt FS36 mini.

Görs lättast med vatten ifrån trädgårdsslang.
Se till att termostatventilen är uppskruvad och öppen.
Termostaten är inte inkopplad i det här läget.
Strömkontakten till pumpen är inte heller den inkopplad.

Skruva på kopplingarna på shunten. 
Om det är trångt att komma åt här, kan du lossa shunten från sitt fäste. 
Du kan då vinkla ut shunten litegrann.

Inkommande vatten kopplas till det övre röret.
Röret till avloppet, där det spolade vattnet kommer ut, kopplas till det nedre röret.
Vrid på vattnet och låt det spola i åtminstone fem minuter.
Vrid igen och stäng därefter termostatventilen.
Koppla ur vattnet, och om du lossat shunten, fäst den igen.

Anslut nu ert värmesystem och därefter kan ni skruva av locket och montera termostaten.
Koppla nu in ström till pumpen.
Då är anläggningen färdig att använda!

Eventuell luft som finns i systemet efter anslutning av värmesystem kan du eliminera genom att öppna luftskruven på pumphuset.
Skulle ni därefter misstänka luft i systemet, eller ha missljud, sätter ni pumpen i luftningsläge. 
Efter ca en timma drar du ut sladden, öppnar luftskruven, stänger den igen, sätter pumpen i driftläge och kopplar in ström igen.

Du kan behöva upprepa proceduren ett par gånger.