Flooré lanserar klimatsmarta skivor

6 december, 2021
Featured image for “Flooré lanserar klimatsmarta skivor”

Flooré lanserar i höst två miljövänliga golvvärmeskivor i två olika material. Skivorna är ett naturligt steg i arbetet med att erbjuda klimatsmart uppvärmning.
Företaget uppskattar en minskning av CO2-utsläpp med ca 80% vid tillverkning jämfört med EPS-skivor, som redan i sig är ett bättre miljöval än traditionellt ingjuten golvvärme.

Vill du få mer information när skivorna lanseras? Anmäl dig här >>>

Utvecklingen av de nya, miljövänliga skivorna påbörjades i september 2020. Tillsammans med KTP, Knowledge Transfer Partnerships, som är en samverkansmodell mellan akademin och näringslivet (EU/ERUF finansierat projekt) har Flooré testat och utvärderat olika miljövänliga material. Utfallet blev två olika material som består av förnyelsebara, återvinningsbara och biologiskt nedbrytbara råvaror.

Båda materialen visade sig ha mycket goda egenskaper för användning i Floorés golvvärmeskivor. – Våra tester har visat att båda skivorna har högre tryckhållfasthet än våra EPS-skivor som har en av de högsta tryckhållfasthetsklasserna för EPS, S300. säger Fanny Högberg, strategisk miljöutvecklare på Flooré.

Fanny berättar att Floorés nya miljövänliga skivor uppskattas ge en minskning av CO2-utsläpp med ca 80 % i jämförelse med EPS-skivorna. Det motsvarar en besparing på ca 3,2 ton CO2 vid 1000 m2.
– I jämförelse med traditionell ingjuten golvvärme är redan Floorés EPS-skivor en klimatsmartare lösning, så de nya miljövänliga skivorna erbjuder oerhört stora förbättringar ur miljösynpunkt.

Floorés VD Emile Frantzen berättar att golvvärme som uppvärmning i sig är en energieffektiv lösning eftersom systemet inte behöver hålla lika hög vattentemperatur som till exempel i element. Vattnet i golvvärmen ska vara högst 37 grader medan det i element krävs cirka 60 grader. Dessutom upplevs ett rum varmare vid lägre temperatur när värmen rör sig från golvet och uppåt.

– Att utveckla materialet i skivorna är ett naturligt steg för oss och ett aktivt val att vara ett miljövänligt och hållbart företag som dessutom hjälper våra kunder att göra klimatsmarta val. När golvvärmen väl är på plats kan kunden genom smart styrning välja att minska sin energiförbrukning ytterligare.

Floorés patenterade golvvärmelösning möjliggör snabb reaktionstid vid smart styrning. Endast 45 minuter i jämförelse med upp till 8 timmar i traditionella ingjutna system. På våren och hösten när solen ligger på och värmer upp golven är detta en överlägsen lösning.

Emile betonar företagets pågående arbete för att minska påverkan på klimatet. Bland annat återvinns allt EPS-spill från tillverkningen av skivorna och en energikartläggning har gjorts för att minska energiåtgången vid tillverkning.

– Det ska bli otroligt spännande att se intresset på marknaden. Vi kommer självklart fortsätta produktionen av våra EPS-skivor. Men förhoppningen är att i framtiden kunna byta ut dem mot dessa ännu mer miljövänliga alternativ.

Vill du få information när skivorna lanseras på marknaden och mer fakta? Var först med att ta del av lanseringen av de nya miljövänliga golvvärmeskivorna genom att göra en intresseanmälan. >>>


Dela: