rattad-planskiss-kallare-med-subfloor-floore-installation