Trådlös styrning för en zon, Trådlöst termostatpaket 41279

Steg-för-steg: Inkoppling av trådlöst termostatpaket för en zon 41279.

Montera ställdonet och dra ut den röda sprinten som sitter på ställdonet.

Sätt nu mottagarens på och av knapp i på-läge. Den röda indikeringslampan på mottagaren ska då börja blinka.

Sätt i batterierna i termostatens baksida, tryck sedan på sync-knappen.

Kontrollera att den röda indikeringslampan på mottagarens framsida nu slutat blinka och istället lyser med fast sken.

Håll nu in sync-knappen på termostatens baksida i ca 3 sekunder.

Termostaten och mottagaren ska nu vara sammankopplade. Prova genom att vrida termostatens ratt till max, vilket är vid 30°C. Indikeringslampan på termostaten ska då lysa rött och den gröna lampan på mottagaren ska tändas.

Mer information: Information om rummets temperatur överförs via radiovågor. Rumstermostaten kommunicerar med en kopplingsbox som i sin tur kommunicerar med ett eller flera ställdon. Ställdonet sitter på fördelaren och styr flödet i slingan.