Smart brandvarnare SD600

Steg-för-steg installationshjälp för Flooré Salus Brandvarnare SD 600. Mer information: Smart fotoelektrisk röksensor med trådlöst teknologi. Om rök upptäcks larmar sensorn med en röd LED-lampa och ljud. Om du sensorn tillsamman med Flooré Gateway UGE 600 kan du även få larm skickat via e-post eller SMS.

  • Öppna appen gå till menyn uppe i högra hörnet. 
  • Välj där Utrustning. Välj all utrustning.
  • Lägg till utrustning.
  • Ta bort batteriskyddet från brandvarnaren.
  • Tryck med sylen nätverksknappen tills dioden på sidan blinkar grönt.
  • Sök utrustning i appen.
  • Klicka på Brandvarnare och Anslut utrustning.
  • Namnge Brandvarnaren och klicka på Nästa.
  • Klicka sedan på Avsluta.
  • Montera sedan brandvarnaren enligt instruktionerna i produktbladet.