Shunt FS 36 mini

Tillbehöret som är nödvändigt i nästan varje installation är en pump- och shuntgrupp.
Denna har till uppgift att:

 • Shunta (reducera) radiatorkretsens varmvattentemperatur till nivåer som är lämpade för golv. Vanligtvis är radiatorvattnet för hett, vilket äventyrar både komfort och golvmaterial. Dessutom riskerar temperaturen på golvytan att överstiga 27°C, vilket strider mot Boverkets byggregler
 • Cirkulera vatten i slingorna. Eftersom vattnet tar lättaste vägen riskerar golvvärmeanläggningar, som inte har en pump- och shuntgrupp, att inte få vattengenomströmning eftersom det mesta då skulle flöda genom radiatorerna
 • Ger möjlighet till att konstanthålla rumstemperaturen.

Shunt FS 36 Mini är den minsta shuntenheten i Flooré:s sortiment. Shunten är speciellt
lämpad för att uppvärma enstaka rum eller mindre ytor och där befintliga värmeanläggningen
är utetemperaturkompenserade, dvs att anläggningens framledningstemperatur
är styrt på basis av utetemperaturen.

Shunt FS 36 mini har följande komponenter och egenskaper:

 • För installation i ettrörssystem (radiatorer kopplade i serie) finns korsskopplingset
  (modell 413 25) som tillval. Denna korskoppling måste finnas för att vatten ska kunna passera shunten och vidare till radiatorer utan att tvingas in i slingorna.
 • Maximalt tre slingor kan kopplas till enheten.
 • En pump med tre inställbara driftlägen
 • En termostatenhet som styrs av en givare (två varianter, se nertill) som reglerar mängden inkommande varmvatten och därmed rumstemperaturen
 • Konsoler för montage ingår i priset.
 • Mått: h: 210mm b: 228mm d: 99mm

 

El-Shunt FS 36

El-shunt FS 36

El-shunt FS 36 är en produkt som används i vattenburna golvvärmesystem där värme önskas året runt. Normalt i vattenburna värmesystem så finns värme endast att tillgå under uppvärmningssäsongen, d v s oktober-april. El-shunten ger en unik möjlighet till att kombinera fördelarna hos både vattenburen och elektrisk värme.

 • Shunta (reducera) radiatorkretsens varmvattentemperatur till nivåer som är lämpade för golv. Vanligtvis är radiatorvattnet för hett, vilket äventyrar både komfort och golvmaterial. Dessutom riskerar temperaturen på golvytan att överstiga 27°C, vilket strider mot Boverkets byggregler
 • Cirkulera vatten i slingorna. Eftersom vattnet tar lättaste vägen riskerar golvvärmeanläggningar, som inte har en pump- och shuntgrupp, att inte få vattengenomströmning eftersom det mesta då skulle flöda genom radiatorerna
 • Ger möjlighet till att konstant hålla rumstemperaturen.

El-Shunt FS36 kan kompletteras med ett antal komponenter om slingornas antal är två eller tre. För att koppla ihop El-Shunt FS 36 och slingorna behövs ett par rörfördelare. Rörfördelarna har inbyggda injusteringsventiler som används för att balansera flödena inbördes (vattnet tar lättaste vägen dvs genom den kortaste slingan). FS36 har följande komponenter och egenskaper:

 • Om endast en slinga ska installeras, kopplas slingan direkt mot FS36. I annat fall krävs ett par rörfördelare
 • En pump med stickkontakt (sladden är 1m ) med tre inställbara driftlägen
 • En termostatenhet som styrs av en givare (två varianter, se nertill) som reglerar mängden inkommande varmvatten och därmed rumstemperaturen
 • Konsoler för montage ingår i priset.
 • Mått: h: 370mm b:430mm d: 170mm

 Trådlöst termostatpaket

Trådlöst termostatpaket

FS36 kan förses med trådlös styrning av vattentemperaturen. Detta ger en mer flexibel placering av termostaten. Ingen tråddragning behövs och det är lätt att vid behov flytta termostaten. Paketet består av en termostat, en mottagare som är kopplad till ett ställdon vilket i sin tur är monterat på FS36.


FS 36 Utbyggnadssats

FS36Utbyggnad

Utbyggnadsatsen är en liten fördelare som möjliggör utökning till 2 eller 3 slingor på en
Shunt FS 36 Mini. För 3 slingor krävs två stycken Utbyggnadssatser.
Samtliga kopplingar sker enkelt med ¾” EC med gummipackning som tätning.
Den längsta slinga skall alltid anslutas på positionen som saknar injusteringsventil.


Ladda hem Flooré Produktkatalog 2018