Påfyllnings- och avluftningsventil

För påfyllning/avluftning av golvvärmeslingor i de fall slingorna monterats ovanför shuntgruppen.

Artikelnr: 41324 EAN: 7350010413240 RSK: 2987893 Kategori: