Rätt luftfuktighet gör ditt hem hälsosammare

Bild

Floorés HomeEvap hjälper till att hålla rätt luftfuktighet i ditt hem.

Bättre hälsa och komfort

HomEvap innebär en förebyggande åtgärd mot de vanligaste mänskliga sjukdomarna: de virala luftvägsinfektionerna såsom förkylningar och influensor. HomEvap underlättar andning, minskar astma- och allergiproblem i ditt hem och bidrar till en mängd positiva hälsoaspekter. En luftfuktighet på runt 40-50% upplevs som behaglig av människor men är besvärligt för vintervirus.
Förebygg astma och influensa

Enkelt

HomEvap monteras på din ventilation och passar alla mekaniska ventilationssystem förutom frånluftsvärmepumpar. Anslut direkt på ventilationssystemet eller installera mellan luftkanaler. Den inbyggda värmaren ökar kapaciteten vid behov.

Så fungerar HomEvap i ditt hus

Säkert, naturligt och energieffektivt

Bygger på naturlig process med vattenavdunstning = inga kemikalier. Luftfuktaren är standardutrustad med ett Legiosafe® vattenfilter som garanterar en hälsosam och säker drift.

Fördelar med HomEvap Bild
Läs mer om HomEvapHomEvap produktsida Köp HomEvapSe återförsäljare

Legiosafe® vattenfilter

HomEvap är utrustad med Legiosafe® vattenfilter som är en... Det gör att HomEvap är en luftfuktare som fungerar naturligt utan risk för bakterietillväxt eller legionella.

Luftbefuktning sänker risken för smittsamma luftvägssjukdomar med:

0%
hos barn
0%
hos vuxna