Förebygg astma, influensa och förkylning

Skandinaviska hem lider av låg luftfuktighet vilket bidrar till högre risk för att drabbas av astma, virus och bakterier.

HomEvaps uppgift är att automatiskt hålla rätt luftfuktighet i ditt hus. Det förebygger de vanligaste mänskliga sjukdomarna: Virala luftvägsinfektionerna såsom förkylningar och influensor.

Torr inomhusluft är en idealisk miljö för överlevnaden av influensavirus som RS- och Corona.

HomEvap underlättar andning, minskar astma- och allergiproblem i ditt hem och bidrar till en mängd positiva hälsoaspekter. En luftfuktighet på runt 40-50% upplevs som behaglig av människor men är besvärligt för vintervirus.

Låg luftfuktighet i ditt hem

Att luftfuktigheten sjunker i skandinaviska hem beror på att om luften värms upp blir den genast torrare och det sker främst på vintern. Ju kallare det är ute, desto lägre luftfuktighet får du inne.

HomEvap installeras på ditt befintliga ventilationssystem och styrs via en trådlös fjärrkontroll.

Så påverkar torr luft din och din familjs hälsa:

 • Torrhosta/vinterhosta
 • Halsbesvär
 • Kliande hud
 • Torr hud
 • Självsprickor
 • Hudutslag
 • Irriterade ögon
 • Näsblod
 • Försämring av astma och allergier
 • Andningsbesvär
 • Ökad spridning av virus och bakteriesjukdomar

Så påverkar torr luft ditt hem:

 • Trägolv och trämöbler krymper och spricker
 • Tapeter får sprickor
 • Färglagren torkar, får sprickor och flagnar.
 • Dörrar slår sig och kärvar vid stängning
 • Krukväxterna torkar ut snabbare och mår sämre
 • Statisk elektricitet
Läs mer om HomEvapHomEvap produktsida Köp HomEvapSe återförsäljare

Legiosafe® vattenfilter

HomEvap är utrustad med Legiosafe® vattenfilter som är en... Det gör att HomEvap är en luftfuktare som fungerar naturligt utan risk för bakterietillväxt eller legionella.

Luftbefuktning sänker risken för smittsamma luftvägssjukdomar med:

0%
hos barn
0%
hos vuxna