Flooré och KTP utvecklar ekologisk golvvärme

Flooré har inlett ett samarbete för att ta ytterligare kliv mot golvvärme som är miljövänlig och hållbar.

Knowledge Transfer Partnerships – KTP

Utvecklingen sker i samarbete med KTP som står för Knowledge Transfer Partnerships och är ett EU/ERUF finansierat projekt. KTP är en samverkansmodell mellan akademin och näringslivet. Projektet går ut på att en nyexaminerad akademiker under ett år får driva ett utvecklingsprojekt hos ett företag. Till projektet tillhandahålls akademiska coacher från högskola/universitet, vilka ofta är forskare eller professorer, samt en affärscoach från näringslivet.

Ny ekologisk golvvärmelösning

Sedan 1 september har Fanny Högberg arbetat hos oss Flooré som ansvarig för företagets KTP-projekt. Målet är att utveckla ekologiska golvvärmelösningar. I projektet bidrar Högskolan i Gävle samt Mittuniversitetet i Sundsvall med kunskap och bistår med testmiljöer och laborationssalar.

Samlad expertis

KTP-samarbetet innebär att Fanny som projektledare coachas av experter från den akademiska världen. Från forskningscentrumet Fibre Science and Communication Networks deltar Gunilla Pettersson, forskare vid Mittuniversitetet och Per Engstrand, professor vid Mittuniversitetet. Gunilla och Per är experter på förnybara material av cellulosa. Projektet stärks även upp av Jan Akander, universitetslektor på Högskolan i Gävle, vars expertisområde är energisystem.

Fanny Högberg, 25 år, började 2017 att studera vid Högskolan i Gävle på byggnadsingenjörsprogrammet och leder nu Floorés KTP-projekt.

Fanny kommer att finnas på Flooré under ett år och under den tiden hoppas hon ha fått vara med och utveckla nya, klimatsmarta produkter för marknaden. Vi på Flooré strävar efter att ständigt förbättra vår miljöprestanda. Detta samarbete kommer att ta oss ett stort steg i en viktig riktning.
Flooré har idag ett pågående miljöarbete för att minska påverkan på klimatet. Bland annat återvinns allt EPS-spill från tillverkningen av skivorna och en energikartläggning har gjorts för att minska energiåtgången vid tillverkning. Golvvärme som uppvärmning är i sig en miljövänlig lösning. Du får en effektiv värmespridning som går från golvnivå och uppåt. Systemet behöver inte hålla lika hög temperatur som till exempel i element för att upp nå samma temperatur i rummet.

Följ utvecklingen av Floorés ekologiska golvvärme genom att följa oss på Facebook.