Energieffektivisera med Flooré golvvärmeskiva

Floorés golvvärmeskivor är framtagna för att få ut mesta möjliga nytta av den energi och det material som används.

Energifrågan är högaktuell i Sverige och världen. Vinterkylan är här och efterfrågan på kostnadseffektiv uppvärmning är rykande het. I dagar som dessa, med återkommande uppmaningar om minskning av energianvändningen, är det av vikt att tänka genom de val vi gör för att värma våra hus.

– Alla ska ha möjlighet till jämn och behaglig värme i hemmet utan alltför hög energiförbrukning, anser Hannele Arvonen, VD Flooré AB. Därför är Floorés golvvärmeskivor framtagna för att få ut mesta möjliga nytta av den energi och det material som används.

Känslan av värme är viktig. Ett rum som värms upp av golvvärme upplevs varmare än ett rum med element.

Floorés golvvärmeskivor har ett ytskikt av aluminium, ett material som i sig är energikrävande vid tillverkning, men har den viktiga egenskapen att den har mycket god värmeledningsförmåga. Den tunna folien gör att värmen från golvvärmerören fördelas effektivare och jämnare över hela golvytan i stället för att endast värma närmast rören. Dessutom täcker aluminumfilmen golvvärmeskivan vilket gör att HELA golvytan värms upp.

– Den jämna fördelningen av värmen över hela golvet tillsammans med skivornas konstruktion gör att golvvärmerören kan läggas precis under ytmaterialet. Det gör att systemet avger värme både snabbare och effektivare än traditionella ingjutna system eftersom avståndet mellan rör och golvyta är mindre, berättar Lars Edfelt, produktchef på Flooré. Lars förtydligar: Du lägger inte något mellan plattan och kannan då du kokar kaffe, därför lägger vi minimalt med material mellan dig och värmen.

Premiumrör med 20% effektivare värmeledningsförmåga

Även Floorés Premiumrör för golvvärme drar nytta av aluminiumets goda värmeledningsförmåga. Premiumrören har ett lager helsvetsat aluminium vilket medför att röret leder värme 20% effektivare än standardrör. Värmen leds från insidan till utsidan vilket är optimalt för golvvärme.

Isolering leder värmen dit du vill ha den

Det är självklart viktigt att se till att även minska värmeförlusterna nedåt. Floorés golvvärmeskivor består av folieklädda EPS-skivor och redan i den tunnaste skivan på 13 mm har du isolering nedåt så att värmen riktas dit du vill ha den. Materialet EPS (frigolit) innehåller innesluten luft som gör att den har en mycket god isolerande förmåga och skyddar även mot vind, kyla, fukt och mögel. Om du vill ha extra isolering väljer du skivan som är 25 eller 50 mm.

Svenskproducerad skiva

Ett golvvärmesystem installeras för att hålla. Den långa livslängden på våra golvvärmeskivor kombinerat med de energi- och materialeffektiva valen gör Floorés golvvärmesystem till ett hållbart val.

– Och visst har du väl koll på att Floorés golvvärmeskivor är en svensk uppfinning som produceras i Norrland? säger Hannele, och berättar att Floorés produktion sker på landsbygden i Ånge kommun. Huvudkontoret ligger i Torpshammar, nära Sveriges geografiska mittpunkt.

– För oss känns det viktigt att bidra med utveckling och social hållbarhet i ett socioekonomiskt utsatt område.