Vi hjälper dig!

Flooré erbjuder dig, som kund hos Bygghemmagruppens nätbutiker, hjälp med offertförslag för större projekt eller lösningar som inte finns tillgängliga på bygghemma.se, golvshop.se, badshop.se eller byggshop.se.

Välj golvvärme

Välj typ av golvvärmesystem

Välj mellan vattenburen golvvärme med skivor, ingjuten, inspacklad eller med golvvärmeplåt. Efter att du har gjort ditt val får du upp fler valmöjligheter.
Ange hur många rumstermostater som önskas.
Bocka i rutan om golvvärmen ska kombineras med annat vattenburet värmesystem.
Om du vill ha planeringsservice för fler våningar eller välja olika system på samman våning, kan du fylla i och skicka in detta formulär flera gånger. Ange nedan om detta är en del av ett flertal inskickade formulär.

Golvvärme Flooré med tunna skivor från 13 mm

Floorés värmegolv är väldigt enkelt att lägga själv. Floorés tunna skivor är klädda med aluminiumfolie som avger värme både snabbare och effektivare än traditionella ingjutna system eftersom avståndet mellan rör och golvyta är mindre. Du kan lägga ytmaterial direkt på Floorés golvvärmeskivor.
Tjocklek 13 mm passar bäst för redan isolerade golv och tjocklek 25 och 50 mm passar bäst för golv som inte är isolerade.

Golvvärme Flooré för ingjutning

Vattenburen golvvärme för ingjutning som du enkelt lägger själv. Att placera värmegolv ingjuten i betong är av tradition och kostnadsskäl det vanligaste sättet.
Detta är en lösning med 16 mm golvvärmerör där rören installeras med c/c mått (inbördes avstånd) 200 mm. Ingjuten golvvärme är ett relativt trögreglerat värmesystem och för att det skall fungera väl så skall värmeisolering läggas under värmegolvet. För nybyggda hus med platta på mark rekommenderas 150-300 mm tjocklek på isoleringen. Vid tvåskiktsgjutning på mellanbjälklag bör isoleringens tjockleken vara 30-50 mm. En tumregel är att golvvärmerören bör täckas med minst 45 mm betong ovan rören för att erhålla en bra värmespridning mellan rören.
 

Golvvärmepaket Flooré för inspackling med låg bygghöjd

Vattenburen golvvärme för inspackling som du enkelt lägger själv. Detta är en lösning med 12 mm rör fästs med buntband på c/c mått (inbördes avstånd) 125-150 mm som sedan gjuts in med minst 20 mm avjämningsmassa.

Golvvärmepaket Flooré med golvvärmeplåtar

Vattenburen golvvärme kan utföras med golvvärmeplåtar för glesregling eller 22 mm golvspånskivor. Reglar och golvspånskivor köper ni bäst i byggmaterialhandel och offereras ej från Flooré.

Välj tillval

Rumsreglering

Flooré erbjuder ett antal olika produkter för styrning av golvvärme. Installation av rumstermostater kan ske antingen med kabel, s k trådbunden, eller trådlöst där termostaterna drivs med batteri och då underlättar installationen eftersom inga kablar behöver dras. Om du väljer ett smart system kan du göra energibesparingar och styra ditt värmesystem från mobil, surfplatta eller dator. Genom att sänka värmen när rummet inte används, när ni är bortresta eller på natten när ni sover kan stora energibesparingar uppnås. Det är självklart för oss att släcka lyset i ett rum som inte används men vi har ofta samma temperatur oavsett hur rummet används. I många byggnader innebär detta onödig energiförbrukning samt bristande komfort. Med våra enklare system hålls temperaturen konstant och har en låg inköpskostnad. Smart styrning = styr värmesystemet från mobil, surfplatta eller dator
Bygg och dölj enkelt installation av golvvärme i en vägg med Fördelarskåp Flooré. Levereras komplett och är tillverkade i vitlackerad plåt med tät botten samt gummigenomföringar för golvvärmerören.

Bilagor

Bifoga rumsritning

Lämna eller skicka in en måttsatt eller skalenlig ritning tillsammans med förfrågningsunderlaget. Ange vilka ytor som ska ha golvvärme.
Ladda upp ritning eller annan bilaga här eller skicka via e-post till offert@floore.se

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

För en snabbare hantering kan du ange önskad återförsäljare och eventuell kontaktperson som du redan har varit i kontakt med. Offerten skickas då direkt till återförsäljaren.
Flooré AB ansvarar för hanteringen av de personuppgifter som skickas in i detta formulär. Uppgifterna ska endast användas i syftet för detta formulär och kommer inte att delas till tredje part eller användas för annan marknadsföring från Floore AB. Uppgifterna som efterfrågas är nödvändiga för grundläggande kommunikation och som faktureringsunderlag om du väljer att köpa produkter från Flooré AB. Uppgifterna sparas högst ett år efter avslutad kundrelation eller så länge andra lagliga krav kräver en längre lagringstid. Du har rätt att begära registeruppdrag från Flooré AB för att kontrollera vilken information som finns lagrad om dig. Om du anser att uppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller missvisande har du rätt att begära korrigering hos Flooré AB.