Värms ditt hus upp med el men du funderar på att byta värmesystem? Då kan du få bidrag för detta.
Från den 3 juli 2023 kan du som äger ett småhus som värms upp med el eller gas söka bidrag för energieffektivisering. Du kan ansöka om bidrag för materialkostnader för vissa åtgärder på värmesystemet, till exempel att installera en värmepump eller ansluta till fjärrvärme. 

Läs mer om bidraget: https://www.boverket.se/sv/bidrag–garantier/bidrag-for-energieffektivisering-i-smahus/

Till ansökan hos Boverket: https://sp.auth.boverket.se/mg-local/autostart?resource=https-boverket&uri=/sv/e-tjanster/mina-engagemang/