Om Flooré

Vårt mål är att erbjuda dig den bästa möjliga golvvärmelösningen.

Flooré AB är idag ledande leverantör av vattenburen golvvärme genom byggmaterialhandel  i Sverige. Drygt hälften av omsättningen går i dag på export till flera länder i Europa. Vårt mål är att erbjuda den bästa golvvärmelösningen avseende komfort,  ekonomi och flexibilitet.

Vår specialitet är en egentillverkad och patenterad golvvärmeskiva för ytmontage.  Systemet bygger på ett utvecklingsprojekt som tog sin fart på Kungliga Tekniska  Högskolan redan 1990. Sedan dess har systemet utvecklats baserat på flera års praktisk erfarenhet ifrån branschen. Flooré Värmegolv består av aluminiumfoliebeklädda  EPS-skivor. Dessa limmas, skruvas, tejpas eller häftas fast direkt på  befintligt bjälklag. Se vår film om hur du enkelt lägger ett värmegolv.

Den låga bygghöjden ger dig stora möjligheter att installera systemet även där det är lite lägre i tak. Den goda värmespridningen ger dig bättre komfort genom snabbare reaktionstid samt bättre ekonomi genom lägre värmeförluster, jämfört med våra konkurrenter.

Sedan 2008 finns produktion och huvudkontor i Torpshammar. Produkterna kan du köpa via återförsäljare och byggvaruhandlare över hela Sverige.

Flooré i media

TakidaFredrik lägger Flooré värmegolv
”Värme uppåt väggarna” – Artikel i Dagens Industri 2014-09-03